• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Nepodařilo se načíst seznam příloh (Zadání a výsledky přijímací zkoušky) pro Středoevropský technologický institut VUT rok 2016 (document_id 128731).
Nepodařilo se načíst seznam příloh (Kritéria pro vyhodnocení a postup) pro Středoevropský technologický institut VUT rok 2016 (document_id 128730).

Středoevropský technologický institut VUT

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
VYPLNIT

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
VYPLNIT

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
VYPLNIT - např. do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
VYPLNIT - např. bezprostředně po vyhlášení výsledků zkoušek

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Doktorské prezenční studium

Pokročilé materiály a nanovědy

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 23
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 23
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 18
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 5
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 18
Počet uchazečů přijatých celkem 18

Statistiky termínů písemných zkoušek: 8.6.2016, 9.6.2016


 

Doktorské kombinované studium

Pokročilé materiály a nanovědy

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Obor: Pokročilé materiály , 08.06.2016 - 1.kolo
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1

Statistiky termínů písemných zkoušek: 8.6.2016


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky 

Kritéria pro vyhodnocení a postup


Zpět na úvodní stránku statistik