• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fakulta výtvarných umění

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
BcA. 1. kolo - 5.-6.1.2016, 2. kolo - 9.-10.2.2016, vyhodnocení po 2 kole 12.2.2016

MgA. návazné - 1. kolo - pro interní studenty FaVU, termín shodný se SZZ praktická část - 13.-17.6.2016, opravný termín 30.8-1.9.2016; 2 kolo - pro uchazeče z jiných VŠ - 6.-7.9.2016, vyhodnocení 7.9.2016

DSP - 25.5.2016, vyhodnocení 25.5.2016

 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
BcA. 1. kolo - 14.1.2016 rozhodnutí o nepřijetí, pozvánka do druhého kola; 2. kolo - 18.2.2016 rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

MgA. 1. kolo - bezprostředně po ukončení SZZ - 20.6.2016 rozhodnutí o přijetí i nepřijetí, bezprostředně po opravném termínu - 31.8.2016; 2. kolo - bezprostředně po skončení PŘ - 8.9.2016

DSP - 6.6.2016 rozhodnutí o přijetí i nepřijetí, po odvolacím řízení rozhodnutí o přijetí 5.9.2016

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolacím rozhodnutí:
 do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
 bezprostředně po ukončení celého přijímacího řízení

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské prezenční studium

Výtvarná umění

bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul BcA.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 486
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 469
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 114
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 372
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 114
Počet uchazečů přijatých celkem 114

Statistiky termínů písemných zkoušek: 5.1.2016, 9.2.2016


 

Navazující magisterské prezenční studium

Výtvarná umění

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul MgA.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 77
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 72
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 64
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 13
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 64
Počet uchazečů přijatých celkem 64

Statistiky termínů písemných zkoušek: 14.6.2016, 15.6.2016, 16.6.2016, 31.8.2016, 6.9.2016, 7.9.2016


 

Doktorské prezenční studium

Výtvarná umění

doktorské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 16
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 14
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 7
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 9
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 6
Počet uchazečů přijatých celkem 7

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.5.2016


 

Doktorské kombinované studium

Výtvarná umění

doktorské kombinované studium, 3 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 4
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 3
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 3
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.5.2016


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Smernice_dekana_pro BcA-PR.pdf [.pdf]
Smernice _dekana_pro_MgA_PR.pdf [.pdf]
Smernice_dekana_pro_DSP_PR.pdf [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup

Test_pro_PR_do BcA_studia.pdf [.pdf]

Zpět na úvodní stránku statistik