• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fakulta informačních technologií

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
Bakalářské studium: 8.6.2013, náhradní termín: 24.6.2013
Magisteské navazující studium: 7.6.2013, náhradní termín: 30.6.2013

Doktorské studium: 21.6.2013, náhradní termín: 30.8.2013, druhé kolo: 23.10.2013

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bakalářské studium: 21.6.2013
Magisterské navazujicí studium: 10.6.2013

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Do 30 dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
10.6.2013 od 13:00 do 14:00, studijní oddělení FIT

Termín skončení přijímacího řízení:
31.1.2014

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Krátkodobé hostující studium bakalářské

bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Obor: Informační technologie
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 77
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 76
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 76
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 76
Počet uchazečů přijatých celkem 76


 

Bakalářské prezenční studium

Informační technologie

bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1342
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1051
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 820
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 458
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 687
Počet uchazečů přijatých celkem 687

Statistiky termínů písemných zkoušek: 8.6.2013, 24.6.2013


 

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Krátkodobé hostující studium magisterské

navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 1 rok, získaný titul Ing.

 
Obor: Informační technologie
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 9
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 7
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 7
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 2
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 7
Počet uchazečů přijatých celkem 7


 

Navazující magisterské prezenční studium

Informační technologie

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 455
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 410
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 298
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 157
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 298
Počet uchazečů přijatých celkem 298

Statistiky termínů písemných zkoušek: 7.6.2013, 30.8.2013


 

Doktorské prezenční studium

Výpočetní technika a informatika

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 43
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 41
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 40
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 3
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 40
Počet uchazečů přijatých celkem 40

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.6.2013, 30.8.2013, 23.10.2013


 

Doktorské kombinované studium

Výpočetní technika a informatika

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Obor: Výpočetní technika a informatika , 21.06.2013
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 10
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 10
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 9
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 9
Počet uchazečů přijatých celkem 9

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.6.2013


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Zadání 1A BC [.pdf]
Zadání 1B BC [.pdf]
Zadání 2A BC [.pdf]
Zadání 2B BC [.pdf]
Zadání 3A BC [.pdf]
Zadání 3B BC [.pdf]
Zadání 4A BC (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů (BC) [.pdf]
Zadání A NMGR [.pdf]
Zadání B NMGR [.pdf]
Zadání C NMGR (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů (NMGR) [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup

Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky BC [.pdf]
Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky NMGR [.pdf]

Zpět na úvodní stránku statistik