• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fakulta informačních technologií

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
Bakalářské studium: 8.6.2010, náhradní termín 28.6.2010
Magisterské navazující studium: 10.6.2010, náhradní termín 31.8.2010

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bakalářské studium: 11.6.2010
Navazující magisterské studium: 11.6.2010

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
11.6.2010 od 10:00 do 12:00, studijní oddělení FIT

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2010

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské prezenční studium

Informační technologie

bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1588
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1253
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 982
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 606
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 796
Počet uchazečů přijatých celkem 796

Statistiky termínů písemných zkoušek: 8.6.2010, 28.6.2010


 

Navazující magisterské prezenční studium

Informační technologie

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 514
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 452
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 444
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 70
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 444
Počet uchazečů přijatých celkem 444

Statistiky termínů písemných zkoušek: 10.6.2010, 31.8.2010


 

Doktorské prezenční studium

Výpočetní technika a informatika

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 54
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 54
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 51
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 3
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 51
Počet uchazečů přijatých celkem 51

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2010, 27.8.2010


 

Doktorské kombinované studium

Výpočetní technika a informatika

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 9
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 9
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 6
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 3
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 6
Počet uchazečů přijatých celkem 6

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2010, 27.8.2010


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Zadání 1A [.pdf]
Zadání 1B [.pdf]
Zadání 2A [.pdf]
Zadání 2B [.pdf]
Zadání 3A [.pdf]
Zadání 3B [.pdf]
Zadání 4A (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů [.pdf]
NMGR zadání A [.pdf]
NMGR zadání B [.pdf]
NMGR zadání C (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů (NMGR) [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup

Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky BC [.pdf]
Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky NMGR [.pdf]

Zpět na úvodní stránku statistik