• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kniha přání a stížností VUT v Brně

Vážení zúčastnění na chodu VUT v Brně,   

v přiloženém on-line formuláři: "Kniha přání a stížností" máte možnost se vyjádřit k činnostem na VUT v Brně. Tento formulář slouží pro předávání Vašich podnětů
o úrovni poskytovaných služeb na VUT v Brně a k trvalému zlepšování kvality instituce.

Vyjádřit se můžete zcela anonymně nebo nám můžete uvést Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení) se zanecháním Vašeho emailu. Výhodou neanonymního sdělení je, že Vám bude na relevantní a slušná sdělení podnětů, námětů a postřehů přímo
odeslána elektronická odpověď.

Jeden formulář "Knihy přání a stížností" slouží pro jednu zpětnou vazbu a je přímo
zaslán pověřenému pracovníkovi na VUT v Brně, který předá relevantní informaci vedení VUT v Brně. "Kniha přání a stížností" není on-line diskuzí pro více zúčastněných stran, ale slouží pouze pro zadání jedné zpětné vazby pro vedení
VUT v Brně.

Je zde nutné upozornit, že tato "Kniha přání a stížností" neslouží jako technická emailová podpora CVIS (http://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/emailova-podpora). Využívejte prosím tuto „Knihu přání a stížností“ pro sdělení Vašich zkušeností s VUT v Brně a to ve formě názoru, který bude předán k diskuzi vedení VUT a to s cílem zvyšování Vaší spokojenosti. Jestliže to uznáte za vhodné, tak přivítáme Váš návrh, jak danou stížnost nebo přání vyřešit.

Zaměstnanci VUT v Brně Vám děkují za Vaši pozitivní a/nebo negativní zpětnou vazbu na chod VUT v Brně!

Kniha přání a stížností

Anketu je možné vyplnit od pá 25. listopadu 2011 9:32 do út 16. října 2018 9:32.

1. Prosím vyplňte pole: (povinné)
2. Jméno a příjmení (nepovinné)
3. Kontaktní údaj (email) (nepovinné)
4. Kategorizace přání a stížnosti : (povinné)


5. Váše přání nebo stížnost k VUT v Brně (povinné)

 


Úřední deska

Úřední deska