• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Seznam oborů, ve kterých je VUT v Brně oprávněno konat řízení ke jmenování profesorem

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná mechanika
 • Konstrukční a procesní inženýrství
 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Aplikovaná matematika
 • Strojírenská technologie

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Elektrotechnická a elektronická technologie
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Technická kybernetika
 • Teleinformatika
 • Teoretická elektrotechnika

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus

Fakulta podnikatelská

 • Ekonomika a management

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 • Fyzikální chemie
 • Makromolekulární chemie
 • Potravinářská chemie

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná tvorba
Profesorská řízení