• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

STI - Jmenování členů hodnotící komise_VŘ_Junior Research Group Leader


Publikováno: 02.10.2017 09:30

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/pracovni-prilezitosti/f18852/d153904

Pracovní příležitosti