• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

ÚSI - Akademický/á pracovník/pracovnice

Ředitel Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic – docentů/docentek nebo odborných asistentů/asistentek a asistentů/asistentek pro obor:

Soudní inženýrství se zaměřením na:

 • pozemní stavitelství, posuzování vad a poruch staveb, oceňování nemovitostí, s perspektivou vedoucí pracovní pozice,
 • technologii provádění a řízení staveb, stavební ekonomika a řízení, správa nemovitostí, s perspektivou vedoucí pracovní pozice,
 • zpracování znaleckých posudků v oborech ekonomika – ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, s perspektivou vedoucí pracovní pozice,
 • ekonomiku, organizaci, plánování a logistiku v dopravě, praxi v dopravě, řízení přepravních a spedičních společností,
 • analýzu silničních nehod, posuzování technického stavu strojů a vozidel.

Rizikové inženýrství se zaměřením na:

 • v oblasti přepravy nebezpečných látek, identifikace, analýza a hodnocení rizik technických systémů, stanovení rozsahu a výše škod na životním prostředí po dopravních haváriích na úrovni tuzemské a zahraničí.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření,
 • docent, případně Ph.D., resp. CSc. s předpoklady pro zahájení habilitačního řízení,
 • obecné požadavky na morální a občanský profil vysokoškolského učitele,
 • pedagogické zkušenosti na vysoké škole, resp. doplňující pedagogické vzdělání,
 • vědeckovýzkumná činnost v oboru; zkušenosti se zpracováním projektů a znaleckých posudků,
 • schopnost týmové i samostatné práce,
 • aktivní jazykové znalosti (AJ, příp. NJ),
 • jmenování znalcem v příslušném oboru výhodou.

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, přehledem tvůrčí činnosti a dosavadní odborné praxe přijímá personální oddělení rektorátu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno do 30 dnů od zveřejnění inzerát, tj. do 31.10.2017.

Předpokládaný nástup: leden 2018


Publikováno: 02.10.2017 10:05

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/pracovni-prilezitosti/f18832/d153989

Pracovní příležitosti