• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Povinnost vkládat plné texty do Digitální knihovny na základě Pokynu č. 4/2018

Na konci ledna tohoto roku vyšel Pokyn č. 4/2018 – Deklarace institucionální politiky Open Access na VUT v Brně. Tímto dokumentem, původně vydaným jako Rozhodnutí rektora č. 23/2013, resp. Pokyn č.16/2017, vyjádřilo VUT v Brně poprvé svůj postoj k otevřenému přístupu a přihlásilo se k jeho myšlenkám.

Od roku 2013 se situace na poli vědeckého publikování dále proměnila a otevřený přístup je v dnešní době chápán ne jako alternativa, ale jako standardní směr v publikování. Většina světových nakladatelství podporuje zlatou cestu otevřeného přístupu buď vydáváním plně otevřených časopisů nebo tzv. Open Choice cestou – lze zakoupit otevření pouze jednoho konkrétního článku (tzv. hybridní časopisy).

Druhou (zelenou) cestou je ukládání (autoarchivace) článků do repozitáře. V tomto případě jde o publikování v tradičně vydávaných časopisech na předplatitelské bázi. Autor pak může vložit (nejčastěji) postprintovou verzi článku do repozitáře 12 měsíců po prvním publikování. I tuto cestu většina světových nakladatelství podporuje.

Zveřejnění článku otevřeně znamená:

  • Zvýšení dosahu a dostupnosti
  • Zvýšení citovanosti
  • Zvýšení prestiže autora, zvýšení prestiže VUT

Zavedením povinnosti vkládat plné texty do Digitální knihovny jen VUT v Brně následuje světový trend. Univerzita nemá přístup ke všem článkům, které jsou autorům publikovány. Do budoucna ani nemá jistotu, že přístup k současně dostupným článkům bude zachován. U příspěvků ze sborníků je situace řádově horší a řada sborníků vychází pouze na CD či flashdiscích a nejsou veřejně dostupné. VUT v Brně tak nemá přístup k množství obsahu vznikajícího na půdě univerzity.

Praktický výklad nové povinnosti vkládat plné texty do Digitální knihovny:

Povinnost se vztahuje pouze na články v časopisech, příspěvky ve sbornících. Ostatní typy výsledků jsou dobrovolné (za příspěvek ve sborníku se nepovažuje např. abstrakt)

  • Pokud nakladatel neumožnuje vložení plného textu do repozitáře, vloží autor soubor pouze do IS a nežádá o zveřejnění v repozitáři.
  • Pokud nakladatel umožnuje vložení do repozitáře, je autor povinen vložit soubor do IS a zároveň požádat o zveřejnění. Pokud si autor není jistý, jaké má možnosti, může se obrátit s dotazem na Ústřední knihovnu. Každý vložený soubor je ale individuálně kontrolován odpovědným pracovníkem knihovny a autor bude případně kontaktován s podrobnými informacemi.
  • Pokud si autor může vybrat, musí zvolit pro publikování článku licenci Creative Commons (např. u otevřených článků v IEEE).

Podporou pro autory jsou stránky Ústřední knihovny, kde je problematika otevřeného přístupu podrobně vysvětlena. Dále je možnost uspořádat na jednotlivých fakultách či ústavech školení či semináře zabývající se otevřeným přístupem na VUT.
V letošním roce byly již uspořádány semináře na rektorátu a na CEITEC. Naplánované jsou další semináře na FSI (Ústav konstruování a Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky) a na FCH.

12.08.2020 20:51:12
php 0.09s, sql 0.08s
shreck3, cdbx3