• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Open Access a projekty podporované z 7.RP Evropské komise

V sedmém rámcovém programu se objevily dva projekty zaměřené na podporu přístupu OA. Jedná se o projekty OpenAIRE a OpenAIREplus. Cílem projektů je vybudování infrastruktury a podpůrné sítě usnadňující vědeckou komunikaci (nejen) v Evropském výzkumném prostoru.

Důležitou částí projektu OpenAIRE bylo zpřístupnění vědeckých publikací z konkrétních projektů v režimu OA a propojení těchto plných textů uložených v různých institucionálních repozitářích a OA časopisech s informacemi o projektech. Výsledkem projektu byla také standardizace jednotlivých repozitářů a formátů uložení plných textů.

OpenAIREplus pak rozšířil typy výsledků, které se ukládají a propojují z časopiseckých článků na prakticky všechny typy vědeckých publikací v různých formátech (např. working papers, prezentace, zprávy apod.). V rámci Horizon2020 je problematika již vztažena i ke zpřístupňování vědeckých dat.

V pilotním projektu 7.RP by měly být vědecké články vycházející z projektů, zpřístupněny v režimu OA. Tato iniciativa se týká cca 20% projektů podpořených z 7. RP.

Týká se těchto oblastí:

  • Energie
  • Životní prostředí (včetně klimatických změn)
  • Zdraví
  • Informační a komunikační technologie (Poznávací systémy, Interakce, Robotika)
  • Výzkumné infrastruktury
  • Věda ve společnosti
  • Socioekonomické a humanitní vědy

Pokud jste příjemci dotací v rámci 7. RP u výše zmíněných oblastí, máte ke smlouvě projektu připojen Zvláštní dodatek č.39, který vyžaduje, abyste recenzované články nebo jejich konečné rukopisy, které jsou výsledkem projektu podporovaného Evropskou Komisí, uložili do online repozitáře a maximálně se zasadili o zajištění jejich volného zpřístupnění.

Jak mohu tento požadavek splnit?

  1. Zaslat článek do časopisu podle svého výběru.
  2. Uložit konečný recenzovaný autorský rukopis do repozitáře nejpozději do 6 měsíců od vydání. V oblastech Věda ve společnost a Socioekonomické a humanitní vědy je povinnost článek zpřístupnit do 12 měsíců od vydání.
  3. Přidat citaci a odkaz na publikaci do závěrečné projektové zprávy.

Jaké dokumenty mám ukládat?

Je nutné ukládat pouze články vydané v recenzovaných časopisech. Kdykoli je to možné, uložte konečný autorský rukopis. Tato verze je také nazývána postprint. Je to verze článku po recenzním řízení, s provedenými úpravami, avšak ještě bez typografické úpravy vydavatele. Některé časopisy a vydavatelé povolují a podporují využít konečnou vydavatelskou verzi článku (obvykle jde o dokument ve formátu PDF).

Seznam vydavatelů lze najít na webových stránkách SHERPA/RoMEO: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.html. Zda vám nakladatel článek povoluje uložit do repozitáře nebo ne zjistíte v licenční smlouvě nebo v databázi SHERPA/RoMEO: http://www.sherpa.ac.uk

Samozřejmě se může stát, že vám nakladatel uložení nepovolí.V rámci European Commision Open Access politiky jste povinni kontaktovat nakladatele a požádat o výjimku. Je důležité tuto výjimku obdržet v písemné formě. Na této adrese je vzor dopisu se žádostí: https://www.openaire.eu/template-letter-.doc/document-details

Článek můžete uložit do Digitální knihovny VUT. Naši knihovníci vám pomůžou i se zjištěním, zda je článek možné publikovat nebo ne. Jak článek vložit zjistíte zde:https://www.vutbr.cz/knihovny/digitalni-knihovna/jak-zverejnit-clanek

Existuje spoustu další repozitářů, kde můžete svůj článek zveřejnit. Například ZENODO je repozitář přímo spojený s projektem OpenAIRE, pro autory, kteří nemají institucionální repozitáře. Další vhodné repozitáře můžete najít na http://www.opendoar.org/

Jak zapsat článek do závěrečné projektové zprávy?

Do závěrečné projektové zprávy by měli koordinátoři projektu vykázat všechny formy výstupů, včetně vědeckých publikací, vzniklých z projektu. Zde se zaměřujeme na vědecké publikace. Je-li to možné, uvádějte seznam publikací podle jejich důležitosti.

Vedle bibliografických informací je důležité, abyste poskytli svému projektovému koordinátorovi persistentní identifikátor k vyhledání publikace. Trvalý identifikátor by měl být persistentní odkaz na publikovaný plný text článku. Může to být DOI (Digital Object Idetifier nebo trvalé URL článku. Předpokládá se, že uvedete všechny vědecké recenzované publikace vzniklé z projektu.

Další informace můžete najítv Průvodci OpenAIRE pro autory: http://knihovna.vsb.cz/openaire/OpenAIRE-Guide-for-authors-czech.pdf nebo na https://www.openaire.eu/

Kontaktovat nás můžete také pomocí formuláře: http://formulare.lib.vutbr.cz/dotazy/open-access/

Použitá literatura:

TKAČÍKOVÁ, D. OpenAIRE a OpenAIREplus – od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu otevřených výsledků výzkumu (nejen v Horizontu 2020)  In: Inforum 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013 [cit. 2014-08-19]. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/96362/tkacikova_daniela.pdf?sequence=1

Průvodce OpenAIRE pro autory. knihovna.vsb.cz [online]. 4/5/2011, český překlad – 13/7/2011 [cit. 2014-08-19]. Dostupné z:http://knihovna.vsb.cz/openaire/OpenAIRE-Guide-for-authors-czech.pdf

15.06.2021 15:43:36
php 0.08s, sql 0.08s
shreck8, cdbx2