• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Scimago Journal Rank

Vyhledání prestiže časopisu ze Scopusu v Scimago Journal Rank (SJR) a vyhledání pořadí časopisu
v kategorii
https://www.scimagojr.com/

V databázi SJR klikněte na Explore u Journal Ranks

Na další straně si v oblasti All subject areas pomocí rozkliknutí rolety vyberte obor, můžete vybrat i podobor. V All types zaklikněte Journals a nakonec Apply.


Databáze vyselektuje časopisy dle zadaných dat a rovnou je seřadí do dle metriky SJR.Barevný čtvereček pod hodnotou SJR označuje kvartil, v kterém se daný časopis nachází. Kliknutím na název časopisu se zobrazí podrobnější metriky a popis časopisu.

Na stránky vydavatele se dostanete kliknutím na odkaz source na konci odstavce Scope.
Podobné rozřazení je možné provést přímo v databázi Scopus, není tam však znázorněn kvartil dle SJR.

Při vyhledávání konkrétního časopisu zadejte do vyhledávacího okna název nebo ISSN časopisu.


Klikněte na název vyhledaného časopisu


Na následující stránce najdete přehled kvartilů vlevo.Po přejetí myší se zobrazí kvartil.


Publikováno: 20.06.2018 13:50

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/navody/f80089/d172948

27.02.2021 00:10:03
php 0.20s, sql 0.16s
shreck7, cdbx2