• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Taylor & Francis – Science & Technology Library

přístup k databázi:

producent:
Taylor & Francis

charakteristika:
plnotextová databáze se zaměřením na vědu a techniku

popis:
kolekce časopisů produkovaných Taylor & Francis tvořená více jak pěti sty odbornými tituly (peer-reviewed časopisy).

Kolekce pokrývá tyto tematické okruhy:

  • biologie, životní prostředí,
  • chemie,
  • inženýrství, informatika, technologie,
  • matematika a statistika,
  • fyzika.

Seznam titulů v kolekci najdete na stránkách nakladatelství.


návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

přístup:

Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

24.01.2018 04:50:37
php 0.31s, sql 0.53s
shreck8, cdbx2