• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Knovel

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Knovel Corporation

charakteristika:
Plnotextová databáze, jejíž oborové zaměření je technika, zdraví, hygiena, farmacie a další inženýrství.

popis:

Knovel zpřístupňuje plnotextovou formou přes 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Knihy jsou rozděleny do kolekcí a na VUT je zpřístupněno v plném textu 30 kolekcí.

Knihy v databázi pocházejí z více jak 100 nakladatelství. Nalezneme mezi nimi významné producenty odborných informací jako McGraw-Hill, Wiley, Elsevier a další.

Knovel nezobrazuje pouze textové informace, ale přidává k textu další dimenze velmi dobře využitelné pro technické obory. Jedná se zejména o textové i numerické vyhledávání, dynamické průběhy křivek, závislostí a rovnic, převodníky jednotek a další možnosti práce s daty.

Databáze obsahuje např. kolekce:

  • Chemistry & Chemical Engineering       
  • Civil Engineering & Construction Materials        
  • Mechanics & Mechanical Engineering    
  • Nanotechnology 
  • Optics & Photonics      

návody:

Aplikace:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využití:

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

 

přístup:

Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Přístup pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV - ChemEIZ, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231.

logo OP VaVpI

18.01.2020 00:03:19
php 0.23s, sql 0.17s
shreck6, cdbx1