• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Elektronické knihy ICE

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Institution of Civil Engineers

charakteristika:
ICE Virtual library je platforma pro zpřístupňování časopisů, odborných knih i sborníků nakladatelství ICE publishing.

popis:
V rámci platformy ICE Virtual library bylo trvale zakoupeno 109 titulů.
Seznam dostupných knihnávody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

přístup:

Nákup elektronických knih byl financován z projektu Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT), registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.

logo OP VaVpI

16.02.2020 20:07:47
php 0.17s, sql 0.14s
shreck8, cdbx3