• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fond Open Access - aktualizace

I v roce 2019 můžete žádat o dotaci na publikování formou otevřeného přístupu ve Fondu Open Access. Pozor na nové podmínky, které musí časopisy splňovat. Aktuálně byl objem Fondu zvýšen!

V pondělí 19. srpna byla aktualizována Příloha č. 1 Rozhodnutí č. 38/2017 a díky tomu byla zvýšena alokovaná částka o 500 tis. Kč. Na rok 2019 je ve Fondu tedy celkem 2 000 000 Kč.

Základní podmínky přidělení dotace:

  • Článek musí být publikován v časopise, který je indexován v databázi Web of Science.
  • Časopis musí být umístěn v oborovém hodnocení (dle AIS) v kvartilech Q1-Q3. (Návod, jak zjistit kvartil časopisu)
  • Časopis musí být plně otevřený, ne tzv. hybridní OA časopis (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • Časopis musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals.
  • Podpořený článek musí být zveřejněn pod veřejnou licencí Creative commons.
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovny VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti závisí na pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served").

Podrobnější informace a odkaz na formulář k žádosti najdete na www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa.


Publikováno: 27.08.2019 14:07

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/f29435/d188015

29.01.2020 21:50:18
php 0.17s, sql 0.21s
shreck5, cdbx2