• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fond Open Access 2020

I v roce 2020 můžete žádat o dotaci na publikování formou otevřeného přístupu ve Fondu Open Access. Pozor na nové podmínky, které musí časopisy splňovat.

Fond Open Access je zřízen na základě Rozhodnutí č. 38/2017. Na rok 2020 v něm bylo alokováno 2 500 000 Kč. Nově také není součástí žádosti faktura (daňový doklad). Ta se přikládá až po schválení žádosti a vytvoření interní objednávky, tzn. že datum na faktuře nesmí být starší než datum objednávky.

Základní podmínky přidělení dotace:

  • Článek musí být publikován v časopise, který je indexován v databázi Web of Science.
  • Časopis musí být umístěn v oborovém hodnocení (dle AIS 2018) v kvartilech Q1 a Q2. (Návod, jak zjistit kvartil časopisu)
  • Časopis musí být plně otevřený, ne tzv. hybridní OA časopis (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • Časopis musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals.
  • Podpořený článek musí být zveřejněn pod veřejnou licencí Creative commons.
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovny VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti závisí na pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served").

Podrobnější informace a odkaz na formulář k žádosti najdete na www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa.


Publikováno: 10.02.2020 14:51

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/f29435/d195143

10.07.2020 09:57:49
php 0.20s, sql 0.20s
shreck8, cdbx3