• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci získal doktorand z VUT

Tomáš Pikálek, pětadvacetiletý doktorand z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a pracovník Ústavu přístrojové techniky AV ČR, převzal ve čtvrtek 9. února 2017 prestižní Cenu Wernera von Siemense. Ve své diplomové práci představil zcela novou metodu měření indexu lomu vzduchu. Díky tomu bude možné v průmyslové výrobě využít mnohem přesnější měření laserovým paprskem.

„Na projektu jsem začal pracovat ihned po obhájení bakalářské práce. Kromě krátké přestávky, kdy jsem byl na zahraniční stáži, jsem na nové metodě pracoval téměř celé navazující magisterské studium. Kdyby se to sečetlo, tak jsem byl téměř tři měsíce v laboratoři. Přeci jen spoustu času zabralo testování, zda nová metoda skutečně funguje,“ popsal svoji cestu k ocenění Tomáš Pikálek.

Díky jeho závěrečné práci Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii bude možné přesněji pracovat s měřením pomocí laserového paprsku, a to především v průmyslu. Podobné technologie jsou zapotřebí například pro obráběcí stroje. Nová metoda už zaujala i odborníky z oblasti optiky, když článek o ní vybrali do časopisu Applied Optics, který vydává americká vědecká společnost Optical Society.

„S Tomášem úzce spolupracuji sedmým rokem a měl jsem možnost sledovat jeho odborný růst od vnímavého středoškoláka po úspěšného absolventa univerzity. Během těchto let se Tomáš důvěrně seznámil s vědeckou prací: od prvních rešerší vědeckého tématu přes počítačovou simulaci experimentu a laboratorní měření až po úspěšnou publikací výsledků,“ okomentoval úspěch svého doktoranda Zdeněk Buchta, pod jehož vedením práce na Ústavu přístrojové techniky AV ČR vznikala.

Do letošního 19. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 350 soutěžících z 19 českých vysokých škol, nejvíce pak právě do kategorie o nejlepší diplomovou práci. „České vysoké školy patří v technických a přírodních vědách ke špičce, což potvrzují i skvělé výsledky letošních laureátů Ceny Wernera von Siemense. Oceňuji, že podporou studentů a akademiků se zabývá také soukromý sektor, a věřím, že i díky této spolupráci se podaří výsledky bádání rychleji uplatňovat v praxi,“ dodala ministryně školství Kateřina Valachová.

Pro Tomáše Pikálka jde ve skutečnosti už o druhou Cenu Wernera von Siemense. Ta první byla před pěti lety udělena týmu vědců pod vedením Ondřeje Čípa z Ústavu přístrojové techniky AV ČR a v tomto týmu tehdy působil i Tomáš, ale ještě jako student bakalářského programu. Jejich tým si tehdy odnesl cenu za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací. Že jde o velmi nadaného studenta, dokládá i fakt, že Tomáši Pikálkovi byla loni v červenci udělena Cena rektora VUT v Brně.

Tomáš Pikálek z Ústavu fyzikálního inženýrství | Autor: Siemens ČR


Publikováno: 09.02.2017 20:30

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/f19527/d135399

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol