• 267

    počet přihlášených uchazečů  do magisterského studia v roce 2018

  • 193

    počet přijatých studentů do magisterského studia v roce 2018

  • 72%

    úspěšnost přijetí do magisterského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Přijímací zkouška

Na všechny naše obory se dělají písemné testy. Proto jsme si pro vás hned na začátek připravili písemný test v maximální délce 120 minut, který nám ukáže, zda v sobě máte ty správné vědomosti potřebné ke studiu. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je již 30 bodů.

Soudní inženýrství

Počítejte s tím, že písemný test tvoří příklady z matematiky, fyziky a dále také příklady a otázky zaměřené na odbornou přípravu uchazeče pro zvolený studijní obor.

Rizikové inženýrství

Písemný test je zaměřený na zvolený studijní obor a ověří vaše znalosti obvyklé pro bakalářský studijní programy technických oborů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč!

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 148 931  studijni@usi.vutbr.cz