• 1

  takový je počet VŠ ústavů, které nabízejí vzdělání v expertním inženýrství v dopravě, realitním inženýrství a také řízení rizik v technických a ekonomických oborech

 • 86 %

  absolventů má zajištěné zaměstnání do 3 měsíců po ukončení studia

 • 76 %

  absolventů by si opět pro své studium zvolilo Ústav soudního inženýrství

 • 77 %

  absolventů využívá při svém zaměstnání znalosti získané při studiu u nás

Víte, že…

…po ukončení studia můžete pokračovat ve vzdělávání a stát se soudním znalcem?

„Expertní inženýrství je velmi dynamický a perspektivní obor, který nabízí uplatnění jak v praxi, tak i ve výzkumné činnosti. Absolventi nacházejí atraktivní pracovní pozice v průmyslu, státní správě, dopravě, ekonomice, realitním inženýrství, pojišťovnictví a mnoha dalších, především technických a ekonomických oblastech.“

Aleš Vémola

ředitel Ústavu soudního inženýrství