Nabídka programů

Konstrukční a procesní
inženýrství Konstrukční
inženýrství

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Zaměřte se na oblast tribologie (mazání součástí i kloubních implantátů), diagnostiky (tlumiče, kontaktní únava, hluk a vibrace), průmyslového designu (technologické celky, přístrojová technika, vizuální komunikace) nebo reverzního inženýrství a aditivních technologií (3D tisk, trojrozměrná digitalizace). Připravíte se k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu. Budete pracovat s nejnovějšími poznatky základních a aplikovaných věd a s integrací počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

Jako specialisté na se uplatníte okamžitě. Poperou se o vás ve všech strojírenských oborech a můžete pracovat na pozicích vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovníků. A pokud se opravdu vyšvihnete, můžete se stát i odborných asistentem Ústavu konstruování.

Přehled nabízených témat najdete na http://www.fme.vutbr.cz/vav/dokt_tema.html?nabidka=1.

Tento program zajišťuje Ústav konstruování.

Ovládneš přírodní vědy a dovedeš stroje k vyššímu výkonu.

  • 44

    úspěšně obhájených doktorských prací v období 2003–2016

  • 10

    průměrný počet přijatých studentů do prvního ročníku

  • 0 %

    nezaměstnanost absolventů, většina pracuje již během studia

1. ročník

Máte za sebou výběr tématu disertační práce, a tím i svého školitele. S ním připravíte podrobný studijní plán – mimo jiné si vybíráte dva předměty obecného teoretického základu (matematika, fyzika) a tři specializované předměty, většinou formou konzultací nebo přednášek - do konce úvodního roku studia složíte min. 2 zkoušky z vybraných předmětů včetně jazyka. Nedílnou součástí studia je pedagogická praxe, tedy výuka 4 hod. za týden. Na konci 1. ročníku probíhá hodnocení vašeho studia školitelem. Získáváte základní stipendium ve výši 6 000 Kč.

Pojďte na FSI!

Jak se dostat na FSI

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FSI!

Jak se dostat na FSI