• 2 133

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

 • 1 339

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

 • 63%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Přijímačky dělat nemusíte, když…

Do všech bakalářských studijních oborů vyučovaných v českém jazyce

Dosáhnete celkového percentilu 75 a vyššího v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz s.r.o.

Do bakalářského oboru Manažerská informatika

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium oboru Manažerská informatika:

 1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 3. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět angličtina a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Přijímací zkouška

Přijímačky u nás probíhají písemně a jako budoucí manažeři musíte umět dobře anglicky, proto si vyzkoušíme, jak vám to jde. Ve druhé části vás pak čeká Test studijních předpokladů.

Test studijních předpokladů
Zkouška vám zabere 45 minut a obsahuje celkem 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Za správnou odpověď vás odměníme čtyřmi body, za žádnou odpověď vás čeká nula a za nesprávnou se bude škrtat, a to jeden bod dolů. Když budete 100% úspěšní, můžete získat plný počet, tedy 100 bodů.

Test z anglického jazyka
O něco kratší zkoušení vás čeká z angličtiny, protože test trvá jen 20 minut a obsahuje 25 otázek. Bude to tedy rychlovka. Vybírat budete ze čtyř odpovědí, za správné řešení vám přičteme jeden bod k plusu, za žádnou nebo nesprávnou odpověď se na vašem kontě objeví nula. Ti nejlepší pak mohou získat 25 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím pomoct?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 142 648, + 420 541 143 386  studijni@fbm.vutbr.cz