Nabídka programů

Manažerská informatika

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Obor Manažerská informatika v maximální míře využívá know-how a špičkovou úroveň odborníků, kterými fakulta v oblasti informatiky disponuje. Jednotlivé disciplíny IS/ICT propojují oblasti ekonomiky a managementu tak, abyste získali co nejširší znalosti a dovednosti. Ve výuce budete řešit reálné problémy a projekty. Vše se naučíte aplikovat v praxi.

Po absolvování studia budete schopni jasně identifikovat příležitosti pro využití IS/ICT, ale rovněž formulovat způsob jejich využití a realizovat optimální řešení. Budete vytvářet konkrétní IS/ICT řešení i pro vlastní výkon řídící práce s podporou IS/ICT.

Tento program zajišťuje Ústav informatiky.

Jsme úspěšní v podnikové praxi

Pojďte na FP!

Jak se dostat na FP

Pojďte na FP!

Jak se dostat na FP