Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér performance

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Internet nenahradil život a fyzickou přítomnost, a pravděpodobně nikdy nenahradí. Přesto se naše rozšířená zkušenost jen tak nevytratí. Hranice mezi performancí, video performancí, dokumentací a post produkcí se tak přirozeně vytrácejí. Performance dneška je trans, across, through, beyond... – je to metoda sdílení intenzivní a emocionální zkušenosti, existující mimo racionální paradigma. Performance jako “non-médium” nemá omezení. Vždy pracuje na své vlastní redefinici a hledá nedefinovatelnost. Performance je non-binary. Performance je umělecký žánr, který jde napříč jednotlivými médii.

“Politické tělo”, de-kolonialismus, segregace a rasismus, feminismus a otázky genderu nejsou pouze témata pro různá bienále, ale hlavní současná témata našeho oboru a především hlavní otázky generace, která právě teď studuje, a přirozeně se tak stanou i výchozími otázkami našeho ateliéru.

Chceme být otevřeným studiem. Zvát klíčové aktéry umělecké scény, abychom lépe pochopili, jak umělecký systém funguje v kontextu současného světa. Aby si studentli mohli vytvořit alespoň jeho obrysovou mapu s konkrétními jmény a názvy. Jsme si vědomi, že ne všichni studenti se musí stát umělci, a pomoci jim najít své místo v oboru i mimo něj.

Cílem ateliéru není vytvořit ne-hierarchickou skupinu, ale vybudovat konstruktivní přístup aplikovaný na všechny studenty bez ohledu na jejich dovednosti.

1. ročník

Ateliér rozvíjí schopnosti kombinovat a integrovat různé výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Poznávání a ovládání technik prezentace vede ke schopnosti kreativního vstupování a zasahování do skutečnosti. V prvním ročníku je nutné zvládnout základní řemeslné a technické znalosti a dovednosti. Úkolem bakalářského studia je získat univerzální znalosti a zkušenosti v celé šíři oboru (v synestesii vizuální, zvukové, pohybové, slovesné, konceptuální) s pozorností ke vztahům iluze a reality, techniky a kreativity, vědění a intuice, tělesného a duchovního… Cílem mistrovského studia je prohlubovat individuální specializaci a rozvíjet vlastní tvůrčí přístupy vedoucí k samostatné umělecké praxi, s rozšiřováním vědomí souvislostí filozofických, politických, ekonomických, ekologických… Obsahem doktorského studia je interdisciplinární výzkum interakcí v informačním prostředí, vztahů člověka a nových technologií, kde se aktivně zapojený divák stává spoluautorem environmentálních proměn, hledající řešení nejen otázek jednotlivých disciplín současného vývoje post-mediálních umění, ale především způsobů jejich integrace do širší obecné životní praxe. Získané znalosti a dovednosti – výstupy: Ateliér má v programu volnou uměleckou tvorbu, která se prezentuje především v galeriích, muzeích, veřejných a alternativních prostorech i na sociálních sítích. Usiluje především o kvalitu základní experimentace na excelentní odborné úrovni, rozvíjí tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU