Nabídka programů

Výtvarná tvorba Ateliér
malířství 3

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Ateliér intermediální povahy, ve kterém studenti pracují především s malířskými výrazovými prostředky jako jsou barva, linie, plocha, rytmus, procesuálnost nebo formát. Učí se je bezpečně zvládat, nalézat citlivost pro kvality klasické malby a také racionálně reflektovat a interpretovat vlastní umělecké počínání.

Cestou pochopení individuálních smyslových prožitků, dosažení emocionální harmonie a zážitku transcendence dospívají studenti k osobitému autorskému projevu. Důraz je kladen na hledání individuálních řešení, a to jak cestou fascinace, vášně a intuitivního cítění, tak i cestou reflexe, analýzy a konstrukce.

Základním prostředkem ateliérové výuky jsou individuální i veřejné konzultace, které vedou studenta ke schopnosti obhájit svou vlastní práci v kritické polemice.

Paralelně k této práci jsou studenti vedeni k formování vlastních individuálních programů, ve kterých se mohou pohybovat na hranicích malby. Mohou tedy používat i nemalířské prostředky, jako jsou fotografie, plastika, instalace, design atd.

Ateliér intermediální povahy, ve kterém studenti pracují především s malířskými výrazovými prostředky jako jsou barva, linie, plocha, rytmus, procesuálnost nebo formát. Paralelně k této práci jsou studenti vedeni k formování vlastních individuálních programů, ve kterých se mohou pohybovat na hranicích malby. Mohou tedy používat i nemalířské prostředky, jako jsou fotografie, plastika, instalace, design atd.

1. ročník

Dialog v ateliéru je směřován výhradně k individuálnímu rozvoji studenta jako svébytné tvůrčí osobnosti bez ohledu na ročník nebo doposud nabyté znalosti. Vzhledem k povaze umění a zaměření ateliéru je tento způsob výuky uplatňován po celých šest let. V daném období student samozřejmě prochází různými fázemi. Těmi může být rozvoj nastávající činnosti, práce s novým materiálem, přechod do jiného média, hlubší poznání technologie či filozofických základů pro svou tvorbu. Studijní plán je však upravován a rozvíjen na základě souvislé tvůrčí činnosti studenta při hledání jeho vlastních témat. Studium zahrnuje aktivní účast na společných konzultacích, workshopech či výstavách.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU