Nabídka programů

Výtvarná tvorba Ateliér
kresby a grafiky

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Ateliér kresby a grafiky je ateliérem intermediálního charakteru opírající se o kvalitu a tradici kresby a grafiky. Svou koncepci staví na novém definování pozice materiální realizace v současném umění. Důraz klade na proces uměleckého zkoumání, vedoucího k vlastním objevům, na autorské gesto, napětí mezi dynamikou tvorby a relativní statikou uměleckého výstupu. Ačkoliv studenti navazují na bohatou historii a tradici klasických disciplín, nevyhraňují se dogmaticky konzervativně. Naopak. Jsou motivováni jak k zapojování nových technologických postupů, tak k dialogu se současnými trendy. Pracují s deníkem, krajinou, s cestováním, zážitky, s akcí nebo aktivismem. Vytvářejí kresby, tisky, umělecké knihy (artists’ books), trojrozměrné objekty, instalace, využívají nová a časová média. Výsledkem studia je kromě získání „dílenských“ dovedností hlavně orientace v současném umění, schopnost pohotové a poučené reakce na aktuální sociokulturní problémy v podobě praktických uměleckých výstupů a schopnost jejich obhajoby, znalost teoretického pozadí a progresivních tendencí v českém i světovém uměleckém diskurzu.

Kresba je pro nás přirozeným a nutným východiskem umělecké tvorby. Grafika je nástrojem remediace a předpokladem intermediální činnosti. Naše pozornost zaměřená na práci v dílně je manifestačním gestem. Schůzky ateliéru jsou tvořivou laboratoří a intenzivní komunikační platformou mezi pedagogy a studenty.

1. ročník

Kostru výuky, kterou tvoří pravidelná ateliérová setkání zaměřená na společné konzultace, doplňují intenzivní workshopy, exkurze, plenéry a kritická kolokvia s externími odborníky.

  • Ateliér – Tým. Nepotlačujeme individuality, učíme se vzájemně si naslouchat a diskutovat, rozvíjet myšlenky a předávat zkušenosti.
  • Kulatý stůl. Pravidelná diskusní fóra zaměřená nejen na pracovně-školní témata.
  • Kritiky – Open Studio. Forma otevřeného ateliéru je příležitostí pro veřejnost nahlédnout do aktuálního dění v ateliéru, kdy studenti diskutují a prezentují své práce před odbornou i laickou veřejností.
  • Práce – Tvorba. Pravidelná kontinuální komunikace a konzultace vyžadující značné pracovní nasazení. Ateliér není prázdninový výlet ale kreativní diktatura.
  • No Border. Nejsme dogmatičtí, netvoříme pouze zaužívanými postupy.
  • Výstava – Projekt. Podporujeme možnosti prezentace kreativních studentských projektů i mimo půdu školy.
  • Výměna – Rezidence. Podporujeme umělecké výměny studentů, připravujeme je na možnosti ucházet se o granty, podporujeme jazykovou vybavenost. Pořádáme výjezdy do dalších metropolí umění – Bratislavy, Vídně, Prahy, Budapešti, Berlína...

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU