Nabídka programů

Design Ateliér grafického
designu 2

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Jsme si vědomi rozmlžené hranice dnešních disciplín, proto se soustředíme na porozumění a objasnění role grafických designérů současnosti. Nepřinášíme však jednoznačný návod. Prostřednictvím zadání – od jednodenních úkolů až po dlouhodobé projekty – vytváříme situace, kdy budete analyzovat otázky, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení. V tomto procesu hledání se cítíme více moderátory a méně učiteli. V rámci ateliérové výuky budete mít příležitost pracovat s domácími i zahraničními hostujícími lektory. Za nezbytnou součást studia považujeme absolvování oborové praxe a stáž na renomované zahraniční škole. Stručně řečeno, naší ambicí jsou kritičtí absolventi připravení sdílet posedlost prostřednictvím své práce.

V Ateliéru grafického designu 2 budete povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.

1. ročník

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU