Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér video

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Základním předpokladem je vnímat předmět studia zcela interdisciplinárně. Výstupy ateliéru lze nacházet napříč médii a s jistou přirozeností je cílem otevírat diskuzi, která není nutně spjata s žánrovým či tvarově formálním omezením samotné audiovize. Video v sobě nese jak historické oborové souvislosti, vztahující se k dějinám audiovizuálního umění, tak odkazuje k současným podobám uchopení pohyblivého obrazu, který je definován nejen technologiemi, ale zejména kontextem jeho sledování či prezentace. Výstupy ateliéru nejsou nutně definovány technologiemi, ale spíše se odvíjejí v intencích myšlení, přičemž jsou přebírány podněty z jiných oblastí uměleckých i vědních disciplín. Není cílem rozvíjet či učit studenty dílčí principy nakládání s hmotou či obrazem, ale naopak schopnost definovat téma, zvolené postupy i vlastní pohyb mezi prostorem ateliéru a možnými prostory prezentace.

Ateliér video je tvůrčím prostředím, kde je vedena kritická diskuze nad uměleckými projekty s rozličnými výstupy v oblasti produkce a prezentace pohyblivých obrazů.

1. ročník

Prostředí ateliéru vnímáme jako experimentální prostor, kde proces tvorby může vést k rozličným pokusům, jejichž výstup je nutné sledovat skrze postupné definování tématu, skicování či rešerší, přičemž důležitá je diskuze nad výsledným tvarem v rámci individuálně nebo společně řešených projektů. Výstupy ateliéru se odvíjejí v takové linii, aby studenti měli možnost či získali schopnost rozlišit osobní, kurátorský a marketingový aspekt v umělecké praxi. Rozšiřující moduly jsou voleny s ohledem na stanovená témata a průniky v diskuzi se studenty. Podpora výstavních projektů je kontinuálně rozvíjena spolu s orientací v českém a mezinárodním současném umění, a to formou sledování periodik, blogů, kulturních událostí, a zejména otevřeného ateliérového dialogu. Důležitý je průběžný kontakt s galeriemi a podílení se na kulturních událostech rozličného charakteru. Důraz je kladen i na práci s textem jako s nenucenou formou interpretačního a vyjadřovacího nástroje, který může být součástí tvorby či jejím komentářem.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU