• 50

  studentů ročně může studovat Sportovní technologie

 • 30

  otázek z matematiky a fyziky rozhoduje o úspěchu v přijímacím řízení

 • 1,5

  je hranice průměru vysvědčení, po kterou vás vezmeme bez přijímaček

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • máte průměrnou známku z vysvědčení lepší než 1,5. Průměrná známka se vypočítá ze závěrečných vysvědčení v prvním až třetím ročníku a z pololetního vysvědčení ve čtvrtém ročníku.

 • jste vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky a dosáhli klasifikace 1 nebo 2.

 • jste absolvovali přípravný kurz z matematiky nebo fyziky organizovaný Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a dosáhli klasifikace 1 nebo 2.

 • jste dosáhli vynikajících studijních výsledků například ve studentských technických nebo přírodovědných soutěžích.

Pokud se do přijímacího řízení přihlásí méně uchazečů, než je možno ke studiu programu přijmout (kapacita oboru je 50 studentů), mohou být zájemci přijati bez přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a ověřují se znalosti z oblasti matematiky a fyziky. Každý z příkladů je označen určitým počtem bodů a maximální možný počet, který můžete získat, je 100. Minimální bodová hranice činí pro oblast matematiky i fyziky 12 bodů a na zpracování testu budete mít 75 minut.Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2020

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 739 329 847 studijni@cesa.vutbr.cz

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková