• 50

  studentů ročně může studovat Sportovní technologie

 • 30

  otázek z matematiky a fyziky rozhoduje o úspěchu v přijímacím řízení

 • 1,7

  je hranice průměru vysvědčení, po kterou vás vezmeme bez přijímaček

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • máte průměrnou známku z vysvědčení lepší či rovnou 1,7. Průměrná známka se vypočítá ze závěrečných vysvědčení v prvním až třetím ročníku a z pololetního vysvědčení ve čtvrtém ročníku.

 • jste vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky a dosáhli klasifikace 1 nebo 2.

 • jste absolvovali přípravný kurz z matematiky nebo fyziky organizovaný Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a dosáhli klasifikace 1 nebo 2.

 • jste dosáhli vynikajících studijních výsledků například ve studentských technických nebo přírodovědných soutěžích.

Pokud se do přijímacího řízení přihlásí méně uchazečů, než je možno ke studiu programu přijmout, mohou být zájemci přijati bez přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška

Fyzika a matematika - to jsou předměty, které pro vás budou během studia důležité. Proto si v písemném přijímacím testu ověříme, že je zvládáte.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 142 276  studijni@cesa.vutbr.cz

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková