• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Stereo Based 3D Face Reconstruction
Typ: bakalářská práce
Rok: 2012/2013
Student: Bc. Milan Falešník
Vedoucí: Ing. Marek Šolony
Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Ústav: UPGM
Obor studia: Informační technologie (BIT)
Jazyk: angličtina
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Není specifikováno.
Cíle, kterých má být dosaženo:
 1. Get familiar with camera model, stereo-camera system and camera calibration.
 2. Study different approaches to estimate stereo correspondences between images.
 3. Design an application capable of reconstructing 3D model of human face using cameras.
 4. Implement such application and evaluate it on real data.
 5. Discuss the results, advantages and disadvantages of the system and its application in real life scenarios.
Klíčová slova:
stereovize, model lidské tváře, výpočet hloubkové mapy, stereo rekonstrukce, OpenCV, PCL, PvAPI
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vytvořením programu pro rekonstrukc trojrozměrného modelu lidské tváře za pomocí dvojice kamer. Pro řešení využívá výpočtu hloubkové mapy a následný převod do trojrozměrného prostoru. Využívá Viola-Jones detektor pro detekci tváře. Využívá knihovny OpenCV a také částečně PCL.
Literatura:
 • Bradski G. R., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly Media, Inc. 2008.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 2.6 MB ano

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=79370

Zpět na seznam