• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Rozhraní NETBOX Moje Konto pro Android
Typ: bakalářská práce
Rok: 2010/2011
Student: Bc. Radim Vaculík
Vedoucí: Ing. Radek Kubíček
Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Ústav: UPGM
Obor studia: Informační technologie (BIT)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Není specifikováno.
Cíle, kterých má být dosaženo:
  1. Seznamte se s rozhraním NETBOX Moje Konto (NMK).
  2. Navrhněte možnost správy NMK pomocí mobilního telefonu se systémem Android.
  3. Naimplementujte navržené rozhraní pro správu NMK.
  4. Diskutujte budoucí možná rozšíření navržené aplikace.
Klíčová slova:
Android, SOAP, XML, Java, Uživatelské rozhraní, Mobilní aplikace, Návrhové vzory
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá uživatelským rozhraním pro webovou aplikaci NETBOX Moje Konto pro Android. Cílem práce je vytvořit jednoduché, přehledné a rychlé rozhraní pro zákazníky využívající služby NETBOX. Aplikaci, která nabídne uživateli souhrn svých služeb, mobilní rozhraní pro čtění zpráv, stav vyúčtování nebo přístup ke vzdálenému ovládání televize. Celá mobilní aplikace komunikuje on-line s webovým portálem NETBOX Moje Konto. Design aplikace používá návrhové vzory.
Literatura:
  • Dle pokynů a doporučení vedoucího.
Přílohy:
Práce není v elektronické podobě zveřejněna, listinná forma práce je zveřejněna dle zákona a směrnice rektora na fakultě.

Důvod utajení:
Není specifikováno.

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=42686

Zpět na seznam