• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Školení zaměstnanců Erasmus

I. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

II. OBECNé informace

Cílem školení je umožnit pracovníkům získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj a posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi.

III. Podmínky účasti

 • Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu LLP/Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.
 • Školení nemusí být podloženo uzavřenou bilaterální smlouvou, lze vyjet na základě schváleného Training Programme.
 • Zaměstnanec musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci – VUT v Brně. Nelze vyslat zaměstnance, který vykonává pedagogickou činnost na základě DPP nebo DPČ.
 • Zaměstnanec může být buď akademický nebo THP pracovník.
 • Oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma školení za účelem zvyšování kvalifikace - účast na mezinárodních tzv. staff weeks, jazykový kurz, job shadowing apod.
 • Tato činnost může být vykonávána i ve dnech oficiálního pracovního klidu v přijímající zemi.

V. FINANCOVÁNÍ

 • Finanční prostředky mají formu dvousložkového grantu (pobytové náklady diferencované do jednotlivých zemí a cestovné – viz dále). Pobytový grant se vypočítává na základě reálných dnů školení dle Training Programme.
 • Grant náleží pouze na dny, kdy zaměstnanec absolvuje školící program v hostující organizaci. Bez Training Programme nelze stanovit pobytový grant a tudíž zaměstnanec nebude moci být vyslán na výukový pobyt.
 • Pobytové náklady (diety, ubytování, místní doprava v pobytové dny) jsou stanoveny denními sazbami do jednotlivých zemí. Sazby pro 1.–14. den zahraniční cesty jsou vyšší než pro 15. a další den.
 • Dále jsou vypláceny cestovní náklady (letenka, zpáteční jízdenka za vlak, bus aj. jízdné v den cesty) v průměrné výši 250 EUR na 1 zahraniční cestu. Částky, které přesahují granty, se účtují k úhradě příslušné fakultě.
 • Na další náklady mimo tyto oprávněné náklady zaměstnanec nemá nárok (kapesné, účast na konferenci, vstupné na výstavy apod.)
 • Pojištění zaměstnanců při zahraniční cestě vyřizuje příslušná fakulta a náklady budou účtovány k tíži této fakulty (dle Pokynu kvestora č. 15/2011 vč. dodatků)
Kontakty

Bc. Magdaléna Káňová

referentka programu
tel: +420 541 145 123
e-mail: kanova@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

pondělí-pátek: 8:00-12:00

Užitečné odkazy