• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pro koordinátory

údaje do projektových Žádostí

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
Accreditation type: ERA-PLUS ECHE
ECHE VUT #: 9565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091

Informace/prezentace

vzory dokumentů