• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pro koordinátory

Údaje do projektových žádostí

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
Accreditation type: ERA-PLUS ECHE
ECHE VUT #: 9565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091

Informace/prezentace

Vzory dokumentů