• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Norské fondy a Fondy EHP pro koordinátory

I. OBECNÉ INFORMACE

Program Finanční mechanismy Norska/ EHP byl ukončen k 30. červnu 2010, poslední mobility studentu se konaly v jarním semestru 2010. Do první fáze programu se již nejde hlásit.

V roce 2014 byla vyhlášena nová etapa programu pod názvem Norské fondy a Fondy EHP. Tyto fondy nabízí velkou řadu programů. Pro vzdělávání je určen program „Spolupráce škol a stipendia“, který je zaměřen na mezinárodní projekty a studijní stáže v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

POZOR! NOVÁ VÝZVA 2015B BYLA VYHLÁŠENA PRO TERMÍN:

29. května 2015 - 12. října 2015 do 15:00 (SEČ)

WEBINÁŘ pro Projekty institucionální spolupráce a Projekty mobilit

 • Termín konání 17.9.2015
 • Více informací a přihlášku najdete zde.

Program je určen pro:

 • studenty VŠ, VOŠ a konzervatoří
 • akademické pracovníky
 • ostatní neakademické pracovníky (zahraniční odd., právní oddělení, ekonomové, PR atd.)
 • vzdělávací instituce

V rámci projektu lze realizovat:

V současné době je aktuální Výzva 2015b týkající se aktivit, které jsou k dispozici zde.

II. ZPŮSOBILÉ PARTNERSKÉ INSTITUCE - DONORSKÉ STÁTY

Norsko – instituce terciálního vzdělávání

  • univerzity (universiteter)
  • specializované univerzitní instituce (vitenskapelige høyskoler)
  • veřejné vysoké školy(høyskole)
  • veřejné vysoké umělecké školy (kunsthøyskoler)
  • soukromé vysoké školy (høyskoler)
  • vysokoškolské instituce pod záštitou jiných ministerstev, (tj. Ministerstva obrany - 5 vysokoškolských institucí - a ministerstva spravedlnosti a policie - 1 vysokoškolská instituce).

      Island

      Vysokoškolské terciální instituce

      Lichtenštejnsko

      Terciální vzdělávání (Universität)

      Iii. Systém vzdělávání a kontakty v donorských zemích

      ISLAND

      Lichtenštejnsko

      Norsko

      iV. PŘEDCHOZÍ A PARALERNÍ ÚČAST V PROGRAMU

      Předchozí účast v programu

      Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v nové fázi programu. To znamená, že instituce nebo jednotlivci zapojení do finančního mechanismu na období 2004-2009 si mohou požádat o grant v rámci Norských fondů.

      Paralerní účast v programu (projekty)

      Není povoleno předložit více než jednu žádost o grant na tutéž aktivitu v rámci jedné výzvy. Žadatel však může podat žádost v rámci každé výzvy, i když to může vést ke vzniku dvou paralelně probíhajících projektů na tutéž aktivitu.
      Také je možné podat žádost o grant na každou z aktivit v rámci jedné výzvy, což znamená, že v rámci jedné a téže výzvy lze podat žádost jak na projekty mobilit, tak na projekty institucionální spolupráce. Dvojí financování jedné a téže aktivity není povoleno.

      V. DALŠÍ INFORMACE

       

      Kontakty

      Ing. Hana Philippi

      referentka programu
      tel: +420 541 145 117
      e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

      Odd. zahraničních vztahů
      Rektorát VUT v Brně
      Antonínská 548/1
      60190, Brno

      KONTAKTNÍ HODINY

      pondělí-pátek: 8:00-12:00