• Noc vědců 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra
 • Zvut.cz

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výběrová řízení

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR na základě mezinárodních smluv.

nabídka pobytů

 • Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.
 • Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

výběrové řízení

 • Na většinu stipendijních pobytů probíhá výběrové řízení za osobní účasti kandidátů formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí:
  • studijní či výzkumný záměr
  • motivaci ke studiu
  • jazykovou vybavenost
  • komunikační schopnosti uchazečů.
 • Na některé stipendijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.
 • Výběrová komise je obvykle složena ze zástupců zahraničního partnera (pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace) a z pracovníků MŠMT ČR, případně i z odborníků z jiných institucí. 
 • Výstupem jednání výběrové komise je doporučení kandidátů/kandidátek a náhradníků/náhradnic na udělení stipendií. Rozhodnutí o přijetí ke stipendijnímu pobytu náleží zahraničnímu partnerovi, který je zpravidla též plátcem stipendia, a rozhoduje tedy o jeho přiznání.
 • O přijetí či nepřijetí jsou doporučení kandidáti/kandidátky informováni obvykle přímo zastupitelským úřadem příslušného státu nebo jinou zahraniční institucí. Toto sdělení obdrží ve většině případů do konce června daného kalendářního roku, jestliže se má plánovaný pobyt zahájit v zimním semestru. Mezi výběrovým řízením a oznámením přijetí a udělení stipendia tedy obvykle uplyne několik měsíců.
 • Na přiznání stipendia není právní nárok.

aktuální destinace

Aktuálně nejsou v nabídce žádné destinace. Nabídka pro akademický rok 2018/2019 bude k dispozici v průběhu září 2017.

Další informace

MEXIKO

 • Cílová skupina: Bc., Ma. a PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní a výzkumné pobyty (studijní obory najdete zde)
 • Délka pobytu: 1 semestr - 4 roky (záleží na typu studia/výzkumného pobytu)
 • Podmínky: Výuka probíhá ve španělském jazyce
 • Finance: stipendium poskytnuto MZV Mexika (více informací najdete zde)
 • Deadline: 19.9.2017 do 12:00
 • Další informace najdete zde.

Další obecné informace k destinacím:

Kontakty

Hana Philippi

tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy