• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výběrová řízení

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR na základě mezinárodních smluv.

nabídka pobytů

 • Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.
 • Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

výběrové řízení

 • Na většinu stipendijních pobytů probíhá výběrové řízení za osobní účasti kandidátů formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí:
  • studijní či výzkumný záměr
  • motivaci ke studiu
  • jazykovou vybavenost
  • komunikační schopnosti uchazečů.
 • Na některé stipendijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.
 • Výběrová komise je obvykle složena ze zástupců zahraničního partnera (pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace) a z pracovníků MŠMT ČR, případně i z odborníků z jiných institucí. 
 • Výstupem jednání výběrové komise je doporučení kandidátů/kandidátek a náhradníků/náhradnic na udělení stipendií. Rozhodnutí o přijetí ke stipendijnímu pobytu náleží zahraničnímu partnerovi, který je zpravidla též plátcem stipendia, a rozhoduje tedy o jeho přiznání.
 • O přijetí či nepřijetí jsou doporučení kandidáti/kandidátky informováni obvykle přímo zastupitelským úřadem příslušného státu nebo jinou zahraniční institucí. Toto sdělení obdrží ve většině případů do konce června daného kalendářního roku, jestliže se má plánovaný pobyt zahájit v zimním semestru. Mezi výběrovým řízením a oznámením přijetí a udělení stipendia tedy obvykle uplyne několik měsíců.
 • Na přiznání stipendia není právní nárok.
 • CESTOVNÍ VÝDAJE - u většiny mezinárodních smluv stipendisté dostávají proplaceny cestovní výdaje. Po příjezdu z pobytu je nutné odevzdat:
  • originály dokladů vztahujících se k cestovním výdajům na studijní/zahraniční oddělení dané fakulty
  • V případě bezhotovostní platby poskytnout také výpis z bankovního účtu
  • Propláceny jsou pouze zpáteční letenky, autobusové/vlakové jízdenky

aktuální destinace

ESTONSKO

 • Cílová skupina: Bc., Ma. a PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní pobyt
 • Délka pobytu: více informací najdete zde
 • Podmínky: Výuka probíhá v estonském jazyce nebo v jazyce, který schválí estonská strana
 • Finance: stipendium poskytuje MŠV Estonska, proplácení cestovného bude upřesněno
 • Deadline: bude upřesněno
 • Další informace najdete zde.

JAPONSKO

 • Cílová skupina: Ma. a PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní pobyt, výzkumný pobyt
 • Délka pobytu: 18 - 24 měsíců
 • Podmínky: Výuka probíhá v anglickém jazyce, případně japonštině
 • Finance: stipendium poskytuje MŠ Japonska, cestovné proplácí MŠ Japonska
 • Deadline: bude upřesněno
 • Další informace najdete zde.

NEMĚCKO - stipendia DAAD

Stipendia pro skupiny studentů v doprovodu vysokoškolského učitele
 • Cílová skupina: BA, MA a PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní pobyt
 • Podmínky:
  • Stipendium je určeno na cesty s návštěvou nejméně dvou nemeckých škol
  • max. počet účastníků 15
 • Finance: stipendium a proplacení cestovních výdajů poskytuje DAAD
 • Deadline: 1. 2. 2018, 1. 5. 2018 
 • Další informace najdete zde.

Výzkumná stipendia pro doktorandy a postdoktorandy

 • Cílová skupina: PhD studenti a postdoc
 • Druh pobytu: výzkumný pobyt na univerzitě či výzkumném ústavu v rámci výzkumné činnost v ČR
 • Délka pobytu: 1 - 6 měsíců
 • Finance: stipendium a proplacení cestovních výdajů poskytuje DAAD
 • Deadline: 1. 5. 2018 
 • Další informace najdete zde.

POLSKO

 • Cílová skupina: Bc., Ma. a PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní pobyt, výzkumný pobyt
 • Délka pobytu: 2 - 10 měsíců
 • Podmínky: Výuka probíhá v polském jazyce nebo v jazyce schválený polskou stranou
 • Finance: stipendium poskytuje MŠ Polska, cestovné proplácí VUT
 • Deadline: 18.1.2018
 • Další informace najdete zde.

ŘECKO

 • Cílová skupina:  PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní pobyt, výzkumný pobyt
 • Délka pobytu: 5/10 měsíců
 • Podmínky: Výuka probíhá v řeckém, anglickém nebo francouzském jazyce
 • Finance: stipendium poskytuje MŠ Řecka, cestovné proplácí VUT
 • Deadline: 12.1.2018
 • Další informace najdete zde.

SLOVENSKO

 • Cílová skupina: Ma. a  PhD studenti
 • Druh pobytu: studijní pobyt
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Podmínky: minimální déllka pobytu je 3 měsíce
 • Finance: stipendium poskytuje MŠ Slovenska, cestovné proplácí VUT
 • Deadline: 23. 2. 2018
 • Další informace najdete zde.

Další obecné informace k destinacím:

Kontakty

Hana Philippi

tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy