• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kvóty

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Rozpis stipendií je uváděn v přehledných tabulkách.

 • Pokud má VŠ přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, provádí nominace kandidátů její rektorát.
 • Písmeno "n" v tabulce rozpisu kvót znamená, že škola může nominovat náhradníka.
 • Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.
 • Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

I. podání žádosti

 • Uchazeči o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia potvrzený fakultou na rektorát své školy.
 • Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia aby mohl být na základě předložených materiálů proveden výběr uchazečů v rámci školy. Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem v harmonogramu MŠMT a je nutno se o něm předem informovat na příslušném rektorátu.

II. praktické informace

 • Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.
 • V některých tabulkách je uveden odkaz na podrobné informace, které jsou nedílnou součástí podmínek přijímání ke studijním pobytům v daných zemích, a proto je nezbytné se s nimi seznámit.
 • Pro hledání možností studia využijte prosím VYHLEDÁVAČ STIPENDIÍ.
 • CESTOVNÍ VÝDAJE - u většiny mezinárodních smluv stipendisté dostávají proplaceny cestovní výdaje. Po příjezdu z pobytu je nutné odevzdat:
  • originály dokladů vztahujících se k cestovním výdajům na studijní/zahraniční oddělení dané fakulty
  • V případě bezhotovostní platby poskytnout také  výpis z bankovního účtu
  • Propláceny jsou pouze zpáteční letenky, autobusové/vlakové jízdenky

III. aktuální výzva pro studenty VUT  

 • Pro akademický rok 2018/2019 již nejsou aktuální žádné nabídky.

Přihláška pro Stipenda AIA - kvóty obsahuje následující:
 • Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia - podepsán žadatelem o stipendium a zahraničním oddělením fakulty
 • Výpis známek
 • Motivační dopis

Přihlášky posílejte na adresu:

VUT v Brně, Rektorát - Odbor zahraničních vztahů
Hana Philippi
Antonínská 548/1
60190, Brno                                                         

Přihlášky také můžete doručit osobně na výše uvedenou adresu p. Haně Philippi, 1. patro, dveře č. 1.35.

IV. další informace

Kontakty

Hana Philippi

tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy