• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kvóty a výběrová řízení (AIA)

Obecné informace

Kvóty a výběrová řízení nabízí pobyty v délce až 1 akademického roku v zemích s níž má Česká republika mezinárodní smlouvu. V současné době je do tohoto pogramu zapojeno okolo 40 zemí.

Typy mobilit

Bližší informace ohledně kvót a výběrových řízení najdete zde:

Obecné informace k přihláškám a financování pobytu

  • přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku plánované realizace stipendijního pobytu
  • termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí se liší. Zveřejňovány jsou na začátku akademického roku
  • výše stipendia se liší podle cílové země (stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné)
  • možnost žádat školu (Rektorát) o proplacení cestovních nákladů

Další informace

Kontakty

Hana Philippi

tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy