• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra
 • Zvut.cz

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Další stipendia v zahraničí

I. studium V EVROPĚ

Vyhledávání studijních grantů v EU

Evropská unie vytvořila online platformu pro vyhledávání finanční pomoci v rámci studia.

Platforma je určena pro:

 • bakalářské studenty
 • magisterské studenty
 • doktorské studenty

Více informací: 

Kontakt:

II. Studium mimo Evropu

FULBRIGHTOVA KOMISE

FULBRIGFHT - MASARYKOVO STIPENDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: PhD studenti, kteří jsou vyjikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také aktivní ve veřejném a občanském životě
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Finance:
  • je poskytnuto stipendium ve výši 2 000 USD/měsíc
  • je poskytnut příspěvek na výzkum a školné, 
  • je hrazena zpáteční letenka do USA a pojištění
 • Podmínky: anglický jazyk na velmi dobré úrovni - doložit certifikáty TELP nebo TOEFL
 • Přihláška: podává se online. Instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde.
 • Deadline: do 1.11. daného roku pro následující akademický rok
 • Další velmi důležité informace včetně FAQ najdete zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: Mgr. a PhD studenti
 • Zaměření:
  • studijní pobyt (non degree): jednoroční studijní pobyt nevedoucí k zisku titulu
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia
  • výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci
 • Finance:
  • proplaceny životní náklady ve formě kapesného
  • zpáteční letenka
  • zdravotní pojištění
  • hrazeno školné do maximální výš 15 000 USD (platí pouze pro degree studenty)
 • Podmínky:
  • dokončený minimální bakalářský program v době uzávěrek přihlášek
  • složení jakykového testu TOEFL
 • Přihláška: podává se online, instrukce k přihlášce najdete zde
 • Deadline: do 1.9. daného roku

 • Další důležité ínformace najdete zde.

NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY - exchange program

 • Země: Taiwan
 • Cílová skupina: Bc., Ma., PhD. studenti
 • Zaměření: studijní pobyt
 • Délka pobytu: zimní semestr 2017 a letní semestr 2018
 • Finance: student může individuálně požádat fakultu o finanční příspěvek, který není nárokový
 • Deadline:
  • letní semestr 2017/2018:
   • 30. 9. 2017 - nominace studenta ze strany VUT 
   • 15. 10. 2017 - podání přihlášky studentem 
 • Přihláška:
  • Nejdříve kontakujte zahraniční oddělení vaší fakulty, zda vám potvrdí nominaci na pobyt.
  • Po potvrzení nominace kontaktujte OZV - p. Hanu Philippi, která bude o vaší nominaci informovat NCTU.
  • Na základě této nominace obdržíte od NCTU link pro podání přihlášky.
 • Kontakt: Ms. Joyce Kuo (joycekuo@nctu.edu.tw)
 • Více informací:

International Harmonization Internship Program - USA

neplacená stáž na partnerské univerzitě Embry-Riddle Aeronautical University vrámci projektu NextGen

Délka programu:

 • na základě individuální dohody

Finance:

 • účastník si hradí veškeré náklady sám; možnost získat příspěvek z individuálních zdrojů fakulty

Kontakt:

Další informace:

ASIA EXCHANGE

 • Země: Asijské univerzity (Indonésie, Malajsie, Thajsko, Čína, Jižní Korea)
 • Studijní pobyty - bližší informace: zde 
 • Pracovní stáže - bližší informace: zde

IAESTE - praktické stáže v zahraničí

 • IAESTE = The International Association for Exchange of Students for Technical Experience
 • IAESTE nabízí praktické stáže po celém světě
 • Pokud máte zájem o stáž, nejdříve se musíte zaregistrovat.
 • Zveřejnění nabídky stáží probíhá na přelomu ledna/února daného roku.
 • Více informací najdete na webových stránkách IAESTE nebo zde.

BEST Brno

III. Studium na ruských univerzitách

 • Cílová skupina: Bc., Ma., Ph.D.
 • Zaměření:
  • studijní pobyt
  • krátkodobé studijní stáže (1-10 měsíců)
  • vědecké a výzkumné pobyty (1-10 měsíců)
  • letní škola ruského jazyka (červenec - srpen)
  • vědecké a výzkumné pobyty
 •  Finance:
  • studenti jsou osvobozeni od poplatků za studium
  • studenti obdrží stipendium ve výši 1 400 rublů/měsíc
 • Podmínky: Uchazeči, kteří neumí rusky se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů
 • Nabídka studijních programů:
 • Kontakt:
  • Více informací vám poskytne také PhDr. Jarmila Jurášová (jurasova@feec.vutbr.cz, tel.: 541 146 105)
  • Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze - p. Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel: +420 721 357 092, web: www.rsvk.cz)
 • Více informací najdete zde.