• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Další stipendia v zahraničí

I. Studium v Evropě

Vyhledávání studijních grantů v EU

Evropská unie vytvořila online platformu pro vyhledávání finanční pomoci v rámci studia.

Platforma je určena pro:

 • bakalářské studenty
 • magisterské studenty
 • doktorské studenty

Více informací: 

Kontakt:

VISEGRAD FUND

 • Země: země V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko), Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,  Gruzie, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rusko, Srbsko, Ukrajina
 • Cílová skupina: Ma a PhD studenti
 • Zaměření: studijní a výzkumné pobyty
 • Délka pobytu: 1 - 2 semestry
 • Finance: 2 300 EUR/semestr
 • Deadline: 15. 3. 2018
 • Více informací najdete zde

STIPENDIA FRANCOUZSKÉ VLÁDY

 • Země: Francie, francouzské univerzity
 • Cílová skupina:  PhD studenti
 • Zaměření: doktorandské studium pod dvojím vedení a výzkumná stáž
 • Délka pobytu:
  • doktorské studium pod dvojím vedením: max. 3 roky
  • výzkumná stáž: 1-3 měsíce
 • Podmínky: výuku/stáž může probíhat kromě i v anglickém jazyce a to za pomínky písemnéhou souhlasu francouzského školitele
 • Deadline: 16. 3. 2018
 • Více informací najdete zde.

II. Studium mimo Evropu

ROBITSCHEK SCHOLARSHIP

 • Země: USA, University of Nebraska-Lincoln
 • Cílová skupina: studenti Bc. Ma a PhD
 • Přihláška:
  • CV
  • výpis známek
  • esej
  • více informací k přihlášce najdete zde
 • Podmínky: nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka, která bude ověřována formou osobního pohodovu v Praze v průběhu března/dubna 2018
 • Finance: program hradí:
  • zpáteční letenku
  • poplatky za studium
  • ubytování
  • náklady na pořízení učebních materiálů
 • Deadline: 1.3.2018
 • Více informací najdete zde

Vulcanus in Japan

 • Země: Japonsko, japonské technologické firmy
 • Cílová skupina: studenti 4. ročníku studia (tzn. magisterský student v 1. ročníku) až studenti předposleního ročníku doktorského studia
 • Zaměření: praktická stáž:
  • 1 týden japonské kultury
  • 4 měsíce intenzivní kurz japonského jazyka
  • 8 měsíců praktická stáž ve firmě
 • Délka pobytu: září 2018 - srpen 2019
 • Finance: program hradí:
  • stipendium ve výši 1 900 000 YEN, z kterého studenti kryjí cestovní a pobytové náklady
  • kurz japonského jazyka je poskytnut zdarma
  • ubytování je poskytováno zdarma
 • Deadline: 20. 1. 2018
 • Více informací najdete zde

VISEGRAD - TAIWAN SCHOLARSHIP

 • Země: Taiwan
 • Cílová skupina: PhD studenti a postdoc
 • Délka pobytu: 10 měsíců
 • Zaměření: výzkumný pobyt
 • Podporované oblasti:
  • nanotechnologie
  • elektrotechnický průmysl
  • biotechnologie
  • IT technologie
  • turismus
  • sociální studie
 • Finance:
  • PhD stipendium: 750 EUR/měsíc
  • PostDoc stipendium: 1 000 EUR/měsíc
  • Cestovné: 800 EUR (jednorázový výdaj)
 • Deadline: 20. 3. 2018
 • Více informací najdete zde

Fulbrightova komise

FULBRIGHT - MASARYKOVO STIPENDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: PhD studenti, kteří jsou vyjikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také aktivní ve veřejném a občanském životě
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Finance:
  • je poskytnuto stipendium ve výši 2 000 USD/měsíc
  • je poskytnut příspěvek na výzkum a školné, 
  • je hrazena zpáteční letenka do USA a pojištění
 • Podmínky: anglický jazyk na velmi dobré úrovni - doložit certifikáty TELP nebo TOEFL
 • Přihláška: podává se online. Instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde.
 • Deadline: do 1.11. daného roku pro následující akademický rok
 • Další velmi důležité informace včetně FAQ najdete zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: Mgr. a PhD studenti
 • Zaměření:
  • studijní pobyt (non degree): jednoroční studijní pobyt nevedoucí k zisku titulu
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia
  • výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci
 • Finance:
  • proplaceny životní náklady ve formě kapesného
  • zpáteční letenka
  • zdravotní pojištění
  • hrazeno školné do maximální výš 15 000 USD (platí pouze pro degree studenty)
 • Podmínky:
  • dokončený minimální bakalářský program v době uzávěrek přihlášek
  • složení jakykového testu TOEFL
 • Přihláška: podává se online, instrukce k přihlášce najdete zde
 • Deadline: do 1.9. daného roku

 • Další důležité ínformace najdete zde.

Asia Exchange

 • Země: Asijské univerzity (Indonésie, Malajsie, Thajsko, Čína, Jižní Korea)
 • Studijní pobyty - bližší informace: zde 
 • Pracovní stáže - bližší informace: zde

IAESTE - praktické stáže v zahraničí

 • IAESTE = The International Association for Exchange of Students for Technical Experience
 • IAESTE nabízí praktické stáže po celém světě
 • Pokud máte zájem o stáž, nejdříve se musíte zaregistrovat.
 • Zveřejnění nabídky stáží probíhá na přelomu ledna/února daného roku.
 • Více informací najdete na webových stránkách IAESTE nebo zde.

BEST Brno

III. Studium na ruských univerzitách

 • Cílová skupina: Bc., Ma., Ph.D.
 • Zaměření:
  • studijní pobyt
  • krátkodobé studijní stáže (1-10 měsíců)
  • vědecké a výzkumné pobyty (1-10 měsíců)
  • letní škola ruského jazyka (červenec - srpen)
  • vědecké a výzkumné pobyty
 •  Finance:
  • studenti jsou osvobozeni od poplatků za studium
  • studenti obdrží stipendium ve výši 1 400 rublů/měsíc
 • Podmínky: Uchazeči, kteří neumí rusky se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů
 • Nabídka studijních programů:
 • Deadline: přihlášku jste mohli podat do 20. 12. 2017. O novém termínu podání přihlášky vás budeme informovat.
 • Kontakt:
  • Více informací vám poskytne také PhDr. Jarmila Jurášová (jurasova@feec.vutbr.cz, tel.: 541 146 105)
  • Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze - p. Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel: +420 721 357 092, web: www.rsvk.cz)
 • Více informací najdete zde.
 • Užitečné informace najdete také v prezentaci.