• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studentská mobilita

V rámci programu CEEPUS je možné se účastnit jako studenti v rámci univerzitních sítí.

Univerzitní sítě pro akademický rok 2017/2018 najdete zde a také na webových stránkách programu CEEPUS.

Manuál pro výběr univerzitní sítě najdete zde.

I. Podmínky účasti

 • musí jít o studenta zapsaného v řádném denním studiu
 • studenti musí být nejméně v druhém ročníku studia (mít ukončeny alespoň dva semestry)
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství
 • student či zaměstnanec musí mít občanství státu zapojeného do CEEPUS
 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.
 • dohoda o výjezdu buďto v rámci sítě CEEPUS na domácí škole nebo jako tzv. CEEPUS freemover (zpravidla pouze na jarní semestr)
 • věk bez omezení

II. Délka pobytu

Studenti bakalářského a magisterského studia

Semestrální pobyt (S - Student)

 • Délka pobytu: 3-10 měsíců
 • Tuto dobu si stipendisté mohou rozložit na několik studijních let, pro jednotlivé pobyty je však třeba podávat přihlášku zvlášť. Podmínkou je absolvování pouze jednoho studijního pobytu v průběhu jednoho akademického roku.
 • Mobilita musí být minimálně 2 měsíce a 16 dní, aby student získal stipendium za 3 měsíce
 • Pro účely práce na bakalářské nebo diplomové práci lze výjimečně povolit i kratší mobility (minimum je však jeden měsíc).

Krátkodobé exkurze (STE - Short Term Student Excursion)

 • Délka pobytu: 3 - 9 dní
 • Tato mobilita je určena pro letní školy a exkurze

Studenti doktorského studia

Krátkodobé pobyt (STS - Short Term Student)

 • Délka pobytu: 6 dní - 3 měsíce
 • tato mobilita je určena pro účely přípravy závěrečné práce pro účely získání vysokoškolského titulu
 • platí pouze pro doktorandy
 • minimální délka pobytu je 21 dní, aby student získal nárok na stipendium
 • tento typ mobililty lze využít pro účast na letní škole, jejíž délka přesahuje 9 dní
 • U doktorandů je měsíční doba mobility standardní, ale nevztahuje se na ně omezení jednoho pobytu během jednoho akademického roku. Pro vznik nároku na měsíční stipendium je třeba zůstat po dobu přinejmenším 21 kalendářních dní.

III. Podání přihlášky

Termín podání přihlášky

Zimní semestr

 15. června daného roku

Letní semestr

 31. října daného roku

IV. Stipendium

Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

V. CESTOVNÉ

Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

 • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
  • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
  • zpáteční autobusová jízdenka
  • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
  • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
  • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
 • Postup při proplácení cestovních výdajů:
  • student po příjezdu z pobytu zpět na VUT předloží originály cestovních dokladů na své fakultě zahraničnímu oddělení fakulty
  • cestovní doklady jsou konzultovány ze strany fakulty s OZV, zda jsou v rámci pravidel programu CEEPUS uznatelné
  • po schválení cestovních dokladů OZV zasílá finanční prostředy k proplacení uznaných cestovních výdajů na danou fakultu (ve čtvrtletních intervalech)
  • cestovní výdaje se proplácí studentům formou mimořádného stipendia

Vi. Další informace

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy