• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Mobilita akademických pracovníků

V rámci univerzitních sítí se mohou programu CEEPUS účastnit také akademičtí pracovníci.

Univerzitní sítě pro akademický rok 2017/2018 najdete zde a také na webových stránkách programu CEEPUS.

Manuál pro výběr univerzitní sítě najdete zde.

I. Podmínky účasti

 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanstí
 • věk bez omezení
 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky

II. Délka pobytu

Délka pobytu: minimálně 5 dní s výukou alespoň 6 vyučovacích hodin

 • U akademických pracovníků není stanovena maximální délka mobility, ani omezení ohledně počtu mobilit během jednoho akademického roku. Doporučuje se domluvit se s potenciální hostitelskou institucí na termínu mobility předem.

III. Podání přihlášky

Termín podání přihlášky

Zimní semestr

 15. června daného roku

Letní semestr

 31. října daného roku

IV. Stipendium

Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

V. CESTOVNÉ

Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

 • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
  • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
  • zpáteční autobusová jízdenka
  • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
  • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
  • Při použití služebního či vlastního vozidla je možné nyní postupovat při nárokování proplacení jízdních dokladů podle interních pravidel VUT, tedy podle Směrnice kvestora č. 1/2010 (články č. 5 - 8)
  • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
 • Postup při proplácení cestovních výdajů:
  • akademický pracovník před výjezdem vyplní cestovní příkaz. Pro cestovní výdaje použije fakultní SPP prvek a číslo zakázky
  • vzhledem k tomu, že strava je pokryta z poskytnutého stipendia, stravné se  do CP neuvádí.
  • po návratu z pobytu akademický pracovník vyúčtuje CP na své fakultě
  • jednou za čtvrt roku jsou uznatelné cestovní výdaje podle pravidel CEEPUS (uznatelnost posuzuje OZV) refundovány ze strany Rektorátu (OZV) dané fakultě

VI. Další informace

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy