• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

CEEPUS

I. obecné informace

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program zaměřený na regionální spolupráci a mobilitu zejména v rámci předem sjednaných meziuniverzitních sítí.

Aktuální program CEEPUS III je v platnosti od 1.5.2011 na období sedmi let a mimo jiné si klade za cíl napomáhat vzniku joint-degree programů a podporovat Strategii EU pro dunajský region.

Program je určen pro:

 • studenty pregraduálního studia
 • studenty postgraduálního studia
 • akademické pracovníky

Zapojené země:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu

Jak je možné stipendium získat?

Stipendium lze získat:

 • v rámci zapojení do sítí vysokých škol
 • individuálně, tzv. Freemover

Důraz je však primárně kladen na účast v rámci sítí vysokých škol.

Univerzitní sítě v rámci programu CEEPUS

Univerzitní sítě pro akademický rok 2017/2018 najdete zde.

II. mobilita

Program CEEPUS nabízí následující mobilitu:

III. Další informace

 • Webové stránky DZS - CEEPUS 
 • Webové stránky programu CEEPUS
 • Odpovědi na některé Vaše otázky můžete nálézt také na webu CEEPUS v sekci pro FAQ. (v anglickém jazyce).

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy