• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Letní jazykové školy

 • ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Jedná se o bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. 
 • O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny.
 • Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.
 • Letní jazykové školy se pořádají:
  • v Českých Budějovicích:  je organizována pouze pro studenty humanitních oborů
  • v Poděbradech: je organizována pro studenty všech oborů

Letní jazyková škola v Poděbradech

 • Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 27 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Poděbradech. Jedná se o intenzivní jazykový kurz pro studenty všech oborů, ve kterém se stejně početné skupiny českých a rakouských účastníků učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program (viz dále).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

 • Místo konání: Karlova univerzita, Ústav jazykové a odborné přípravy, Zámek 1/I, 290 01 Poděbrady, www.ujop.cuni.cz - Sommerkolleg 2017
 • Termín konání: 9. - 29. července 2017

II. PROGRAM

 • jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně v dopoledních hodinách, kurzy budou mít úroveň pro mírně pokročilé až středně pokročilé; vedle všeobecné jazykové výuky se vyučuje také hospodářská němčina; vyučují rodilí mluvčí
 • semináře v odpoledních hodinách konverzačního a diskuzního charakteru ve smíšených česko-rakouských skupinách studentů a semináře odborného jazyka, reálií a kultury obou zemí
 • doplňkový program: přednášky z hospodářství, historie, vědy a kultury obou zemí:
   • k aktuálním vztahům mezi Rakouskem a ČR - Mag. Gilbert Schenkenbach, Rakouské velvyslanectví v Praze

   • turismus a lázeňství v ČR - Mgr. Daniel Křivánek

   • přednáška zástupce Rakouského obchodního zastoupení v Praze

   • prezentace Rakouského kulturního fóra v Praze

   • prezentace Rakouského institutu v Brně, Rakouský jazykový diplom - Mgr. Lucie Judová

   • přednáška na téma ekonomické transformace v ČR po roce 1989 a současné ekonomické situace - Dipl. Ing. Helena Štěpánková, Ph.D

   • české zvyky a tradice - Mgr. Zdenka Žmudová
   • přednáška žurnalistky a spisovatelky Petry Procházkové s diskusí

 • Další doprovodný kulturní program

III.  ÚČAST NA LETNÍ ŠKOLE

Počet účastníků

 • 18 studentů všech oborů z České republiky 
 • 18 studentů z Rakouska

Podmínky účasti

 • student veřejné VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný SK neabsolvovali)

IV. ŽÁDOST

 • Termín pro podání žádosti: do 30. dubna 2017 na adresu pořadatele (příjímany jsou ještě žádosti s poštovním razítkem 30.4.2016)
 • Podklady pro přihlášku:
  • Formulář žádost o přijetí,
  • Strukturovaný životopis v němčině,
  • motivační dopis v němčině,
  • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině,
  • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti).

V. FINANČNÍ RÁMEC

 • Účastníkům je hrazeno:
  • ubytování,
  • plná penze (bez nápojů),
  • účast na výuce včetně učebních materiálů a všech dalších nabízených programech,
  • doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek.
 • Účastnický poplatek: 3 000 Kč (hradí se před začátkem kurzu).

VI. PODÁNÍ ŽÁDOSTI A KONTAKTNÍ OSOBY

Žádost se podává na následující adresu:

 • Karlova Univerzita, INTEX, Zámek 1, 290 01 Poděbrady 

Kontakní osoba:

Letní jazyková škola v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 • Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Českých Budějovicích. Jedná se o intenzivní jazykový kurz, ve kterém se čeští a rakouští studenti
  učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program (viz dále).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

 • Místo konání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
 • Termín konání: 9. - 29. července 2017

II. PROGRAM

 • Jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně.  Bude orientována především na komunikaci; kurzy budou probíhat ve třech skupinách - pro pokročilé (B2; B2+) a pro germanisty (C1); vyučují rodilí mluvčí
 • Semináře v odpoledních hodinách (v češtině i němčině):
  • Česká a rakouská literatura 20. století
  • Teorie a praxe odborných překladů
 • Doplňkový program: exkurze České Budějovice, Borovany, Telč, Slavonice, Linec, Český Krumlov, Kratochvíle a Prachatice

  III. ÚČAST NA LETNÍ ŠKOLE

  Počet účastníků

  • 18 studentů z České republiky

  Podmínky účasti

  • student veřejné VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný SK neabsolvovali)
  • náplň kurzu odpovídá 4 ECTS kreditům (studenti si mohou uznání individuálně projednat na své fakultě)

  IV. ŽÁDOST

  • Termín pro podání žádosti: do 30. dubna 2017 na adresu pořadatele (příjímany jsou ještě žádosti s poštovním razítkem 30.4.2017)
  • Podklady pro přihlášku:
   • Formulář žádost o přijetí,
   • Strukturovaný životopis v němčině,
   • motivační dopis v němčině,
   • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině,
   • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti).

  V. FINANČNÍ RÁMEC

  • Účastníkům je hrazeno:
   • ubytování,
   • plná penze ve dnech výuky (bez nápojů),
   • účast na výuce včetně učebních materiálů a všech dalších nabízených programech,
   • doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek.
  • Účastnický poplatek: 3 000 Kč (hradí se před začátkem kurzu).

  VI. PODÁNÍ ŽÁDOSTI A KONTAKTNÍ OSOBY

  Žádost se podává na následující adresu:

  • Jihočeská univerzita České Budějovice, Katedra germanistiky PeF, Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

  Kontakní osoba:

  Další informace

   

   

  Kontakty

  Ing. Hana Philippi

  referentka programu
  tel: +420 541 145 117
  e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

  Odbor zahraničních vztahů
  Rektorát VUT v Brně
  Antonínská 548/1
  60190, Brno

  KONTAKTNÍ HODINY

  Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
  St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
  Pá: dle individuální domluvy

  Užitečné odkazy