• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

AKTION pro koordinátory

I. OBECNÉ INFORMACE

Program AKTION nabízí možnost podávat následující projekty:

 • projekty spolupráce na předem vymezené aktivity
 • projekty na podporu odborných exkurzí pro studenty

II. PROJEKT SPOLUPRÁCE PRO PŘEDEM VYMEZENÉ AKTIVITY

1. Oprávněné instituce pro podání návrhů projektů spolupráce

Rakousko:

 • státní univerzity a odborné vysoké školy
 • pedagogické školy
 • archivy, knihovny, muzea, příp. některé jiné instituce, pokud je využití jejich inventářů,  příp. vědeckého potenciálu nezbytné pro realizaci projektu (pouze ve spojení s institucemi uvedenými v předcházejících bodech (tzn. státní univerzity, odborné vysoké školy a pedagogické školy)

Česká republika:

2. Kdo může projekt podat?

 • nárhy projektů spolupráce mohou předkládat pouze zaměstnanci vzdělavacích institucí uvedených v bodě č. 1

3. Termín podání návrhu projektu spolupráce

 • 15. dubna daného roku
 • 15. září daného roku
 • 30. listopadu daného roku

4. Podporované a nepodporované aktivity

V rámci projektu AKTION jsou podporováni:

 • studenti zapsaní v řádném studiu
 • vědecký personál (Rakousko)
 • akademický pracovník (ČR)

Seznam podporovaných a nepodporovaných aktivit naleznete zde

5. Sestavení návrhu projektu spolupráce

Pro sestaní návrhu projektu spolupárce jsou k dispozici tyto dokumenty:

Formulář pro návrh projektu spolupráce

Přílohy nutné k podání projektu spolupráce 

Formální pokyny pro podání projektu spolupráce

6. Financování projektu spolupráce

Pobytové náklady účastníků projektů spolupráce z ČR do Rakouska jsou následující:

 • Asistenti, docenti, profesoři a další vědečtí pracovníci: 90 €/ den. Tato částka je určena na zajištění stravy i ubytování a vztahuje se pouze na krátkodobé pobytu do 10 dní. 
 • Diplomanti a disertanti: 940 €/měsíc
 • Akademičtí pracovníci: 1 040 €/měsíc
 • Pro studenty na exkurzích a seminářích: 30 €/den (včetně platby za ubytování)
 • Odměny za výuku: max 800 Kč/přednášková hodina (včetně zákonných odvodů), celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity.
 • Cestovní náhrady: hrazeny náklady ve výši vlakové jízdenky II. třídy. V odůvodněných výjiměčných případech bude hrazena vlaková jízdenka I. třídy a finanční náhrada za použití vozidla při odůvodněných cestách osobním autem
 • Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.
 • Komplexní informace jsou k dispozici v Pokynech pro podání společného projektu v sekci "3. Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků".

Souhrnný přehled pobytových nákladů pro české a rakouské účastníky projektu najdete v této tabulce.

Další podrobnější informace najdete na webových stránkách DZS v sekci AKTION - Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení 

III. PROJEKTY PRO ODBORNÉ EXKURZE

1. Co je v rámci projektu pro odborné exkurze podporováno?

 • Podporují se exkurze s vědeckým programem. Vědecké zaměření exkurze bude patrné z uvedení jednoho či více univerzitních pracovišť cílové země, která se budou podílet na plánování a uskutečnění exkurze. Studenti hostitelské univerzity se musejí zúčastnit alespoň části vědeckého a pedagogického programu exkurze.
 • Pro každý den exkurze je třeba sestavit podrobný vědecký program. Účastníci exkurze mají být během svého pobytu doprovázeni jedním, příp. více pracovníky univerzitních pracovišť příslušných oborů. Také při návštěvách ostatních vědeckých institucí jako knihoven, archívů apod. je třeba uvést kontaktní kompetentní osobu.

2. Pro koho je projekt určen?

 • Podpora se poskytuje pouze studentským účastníkům exkurzí a maximálně dvěma doprovázejícím osobám.

3. Návrh projektu

Žádosti se podávají u Jednatelství programu AKTION ČR - Rakousko v Praze na formuláři „Návrh projektu“ programu AKTION na adrese:

DZS - AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 

4. Termíny podání projektu

 • 15. dubna daného roku
 • 15. září daného roku
 • 30. listopadu daného roku

5. Délka pobytu na odborné exkurzi

 • Maximální délka exkurze činí 10 dní.

6. Finanční podpora

 • Max. podpora na osobu a den - EUR 30 (včetně ubytování)
 • Celková max. podpora jedné exkurze - EUR 6.000

Další podrobnější informace najdete na webových stránkách DZS v sekci AKTION - Informace o podpoře odborných exkurzí pro studenty

Kontaktní osoby pro program AKTION na DZS najdete zde

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

pondělí-pátek: 8:00-12:00