• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

FAQ - často kladené dotazy ke stipendiím

Ubytovací stipendium

Jak mám postupovat při podávání žádosti o ubytovací stipendium?

 • Na stránce http://stipendium.vutbr.cz v sekci „ubytovací stipendium“ podejte žádost o ubytovací stipendium. Poté je bezpodmínečně nutné v sekci „Nastavení stip. účtu“ nastavit, na který účet se mají stipendia odesílat, pokud tak již nebylo učiněno. Formulář potvrzení stipendijního účtu je nutné vytisknout a předat/odeslat na studijní oddělení. Pokud nebude nastavený žádný stipendijní účet, stipendium NEBUDE možné odeslat. Podrobné pokyny jsou uvedeny u jednotlivých kroků podávání žádosti.

Chtěl bych se zeptat na datumy vyplácení ubytovacího stipendia.

 • Dobrý den, tyto informace jsou uvedeny ve směrnici rektora č. 16/2008, článek 4, odstavec 5. Podle tohoto odstavce výplata proběhne do 15.dne měsíce následujícím po rozhodném období. Jedná se tedy o datumy 15.1., 15.5. a 15.9.

Chtěl bych se zeptat, jak je definována standardní doba studia.

 • Standardní doba studia pro podmínky ubytovacích stipendií je brána jako délka studijního progamu. Nezapočítává se rok navíc, jako je tomu v případě vyměřování poplatků za prodlouženou dobu studia.

Musím si v novém akademickém roce / novém studiu podávat novou žádost o ubytovací stipendium?

 • Ne. Žádost se od okamžiku podání přiřadí k Vaší osobě a její platnost není závislá na akademických rocích ani na probíhajících studiích. Není tedy nutné ji znovu podávat. POZOR, toto neplatí u žádostí o sociální stipendium, viz níže FAQ k sociálním stipendiím.

Je nutné podat žádost o ubytovací stipendium do určitého termínu?

 • Ano. Nejpozději do konce rozhodného období, za které chcete peníze obdržet – pokud tedy podáte žádost např. 1. září, je to již pro období květen-srpen pozdě, a stipendium NEOBDRŽÍTE.

Jaká je výše ubytovacího stipendia?

 • Výše ubytovacího stipendia se může lišit pro každé rozhodné období (existují tři čtyřměsíční období, leden-duben, květen-srpen, září-prosinec). Informace o výši na jednotlivá období jsou dostupná formou rozhodnutí rektora na stránkách www.vutbr.cz, v sekci Úřední deska.

Změnila jsem trvalé bydliště do okresu Brno-venkov, přijdu o ubytovací stipendium?

 • Bohužel ano, ubytovací stipendium se vyplácí pouze studentům s trvalým bydlištěm mimo okresy Brno-město a Brno-venkov.

Budu mít nárok na ubytovací stipendium, když jsem byla dříve zapsána na studium na Masarykově univerzitě? Studium na MU jsem po roce ukončila na vlastní žádost.

 • Bohužel v tomto případě nesplníte podmínku B, tedy studium v prvním studijním programu. Pročtěte si prosím pečlivě směrnici č. 16/2008. O ubytovací stipendium byste nepřišla, pokud by studium na MU bylo ukončeno na vlastní žádost nejpozději k 31.10. roku zápisu.

Jsem studentem prvního ročníku bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu. Zapsal jsem se v červnu. Stále mi ale nepřišlo stipendium za období květen-srpen.

 • Výplata ubytovacího stipendia studentům prvních ročníků za období květen-srpen probíhá až v lednu. Je zde nutný časový posun z důvodu kvartální výstupu z celostátní Matriky studentů SIMS.

Sociální stipendium

Jakým způsobem mohu požádat o sociální stipendium?

 • Tyto informace naleznete ve směrnici rektora č.16/2008. Ve stručnosti – je nutné na stránce http://stipendium.vutbr.cz v sekci “sociální stipendium“ vytisknout formulář žádosti o poskytnutí sociálního stipendia a společně s potvrzením Úřadu práce dodat na studijní oddělení fakulty.

Chcem sa opytat ci socialne stipendia platia aj pre zahranicnych studentov? Ak nie platia nejake stipendia pre zahranicnych studentov?

 • V podmínkách pro přidělení sociálního stipendia není rozhodující, z jaké země pocházíte, ani kde máte trvalé bydliště. Hlavní podmínkou pro přidělení sociálního stipendia je získání příslušných potvrzení z Úřadu práce (ČR).

Chtěla bych se zeptat jak to s podmínkou věku 26 let v podmínkách přidělení sociálního stipendia. Vzhledem k obtížné životní situaci nebylo možné ukončit studia pod hranicí 26 let. Existuje možnost zažádat o prominutí této podmínky?

 • Tuto podmínku není možné prominout už z toho důvodu, že nárok na přídavky na dítě po 26.roce věku ztrácíte, tedy nebudete splňovat základní podmínku a to je "přiznání přídavku na dítě".

V průběhu období u mě nastalo odebrání přídavku na dítě. Toto jsem ale zapomněla ohlásit a sociální stipendium mi již bylo vyplaceno. Jak mám nyní postupovat?

 • Obraťte se na Vaše studijní oddělení, které má potřebné pokyny pro navracení neoprávněně vyplacených částek sociálního stipendia.

Obecné dotazy

Nevím, kam mám zanést/poslat Žádost o zavedení čísla účtu

 • Čtěte prosím pokyny. Žádosti se dodávají na studijní oddělení Vaší fakulty - doneste jej osobně, nebo pošlete podepsaný poštou.

Mám staré/špatně zadané číslo účtu, jak mám postupovat?

 • Použijte webový formulář pro nastavení stipendijního účtu na http://stipendium.vutbr.cz. Po zadání čísla účtu a kódu banky je ale BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ vytisknout si pdf formulář "žádost o nastavení účtu", podepsat a odeslat/doručit na studijní oddělení fakulty.

Mám dotaz ke stipendijnímu účtu - musím použít účet na mé jméno, případně zda tento účet musí být tuzemský nebo může být vedený v zahraniční bance.

 • Stipendia se vyplácí pouze na účty českých bank. Majitelem může být libovolná osoba.

Jak se při zadání stipendijního účtu zadá kromě čísla účtu a kódu banky specifický symbol? Bez jeho uvedení mi peníze nedojdou.

 • Čísla účtu se specifickým symbolem se již delší dobu nepoužívají. Informujte se u své banky, pravděpodobně obdržíte nové číslo účtu v novém formátu, který je dnes běžný.

Adresa uvedená ve formuláři žádosti není správně.

 • Před podáním žádosti kontaktujte studijní oddělení a požádejte o opravu adresy v systému. Nejpozději do 24 hodin by se měla projevit ve formuláři. Totéž platí pro změny adresy trvalého bydliště.

Pokud jste nenalezli odpověď na svůj dotaz, napište jej na email stipendium@vutbr.cz.

Stipendia