• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Služby pro studenty se specifickými potřebami

PODPORA PŘI STUDIU

Studentům zajistíme uzpůsobení formy výuky a poskytneme podpůrné služby ve studiu: 

 • Studentům s dyslexií, dysgrafií zajistíme:
   • zohlednění znevýhodnění ve studiu
   • software usnadňující práci s textem
   • individuální výuku AJ
   • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení
 • Studentům se pohybovým postižením zajistíme:
   • zohlednění znevýhodnění ve studiu
   • obsahový zápis učiva
   • studijní a osobní asistenci
   • prostorovou orientaci na půdě univerzity
   • individuální výuku
 • Studentům se sluchovým postižením zajistíme:
   • zohlednění znevýhodnění ve studiu
   • tlumočnické služby
   • obsahový a simultánní zápis (přepis)
   • zpřístupnění studijní literatury
   • studijní asistenci
   • informace o vybavenosti VUT  indukčními smyčkami
   • a další individuální služby
 • Studentům se zrakovým postižením zajistíme:
   • zohlednění znevýhodnění ve studiu
   • technologické pomůcky zpřístupňující výuku a studijní literaturu
   • asistenční služby
   • adaptaci studijní literatury
   • a další individuální služby
 • Studentům s duševním onemocněním zajistíme:
   • zohlednění znevýhodnění ve studiu
   • software usnadňující práci s textem
   • individuální výuku
   • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení

Více informací najdete na: www.presbloky.cz a facebook.com/presbloky


VOLNOČASOVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY pro studenty se zdravotním postižením a omezením

 • Studentům zdarma nabízíme uzpůsobené lekce pohybových aktivit:
   • pondělí / 14.00 – 15.00 / Zdravá záda
   • středa  / 11.00 – 12.00 / Core trénink           
   • čtvrtek / 9.00 – 10.00 / Power jóga             
 • Studentům zdarma nabízíme přednášky na téma:
   • Zdravá záda / pondělí / 17.00 – 18.00
   • O výživě / pondělí / 18.00 – 19.00

Více informací najdete na http://www.cesa.vutbr.cz.

 

Služby pro studenty