• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Služby pro studenty

Poradenství pro studenty

Kromě vzdělávacích služeb nabízí Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně také různé typy poradenské činnosti. Ta je v současné době orientována zejména na profesní poradenství a spolupráci s firmami a dalšími organizacemi. Studentům je však poskytnuta pomoc také v obtížných a náročných životních situacích spojených nejen se studiem. Veškeré služby jsou studentům či absolventům VUT v Brně poskytovány bezplatně.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Institutu celoživotního vzdělávání.

„Další institucí, na kterou se mohou studenti, uchazeči o studium a pracovníci VUT v Brně obracet, je Poradenské centrum Přes bloky. Centrum vzniklo v roce 2007, od roku 2010 je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně.

Centrum poskytuje poradenské služby:

  • sociálně právní poradenství – informace a asistence s vyřizováním dávek státní sociální podpory, informace o stipendiích poskytovaných VUT v Brně, informace o nadačních příspěvcích pro studenty s nízkými příjmy
  • právní poradenství – prostor pro řešení dotazů z právní oblasti, zajišťuje právník poradenského centra
  • EEG Biofeedback – moderní psychofitness trénink zaměřený na zmírnění řady obtíží, případně na zvýšení psychické výkonnosti a kondice.
  • Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

Více informací najdete na stránkách www.presbloky.cz nebo www.facebook.com/presbloky.

studium bez bariér

Uchazeči o studium a studenti VUT v Brně se zvláštními potřebami ve studiu (zdravotní postižení, duševní onemocnění nebo poruchy učení) mohou studovat na VUT za zpřístupněných podmínek. VUT jim nabízí zprostředkování řady podpůrných služeb jako je tlumočení do znakového jazyka, osobní asistence, adaptace studijní literatury, individuální výuka cizích jazyků, EEG Biofeedback, sportovní volnočasové aktivity a mnohé další služby.

Přehled služeb pro studenty se specifickými potřebami

Kontaktním místem je Poradenské centrum Přes bloky a informace o uzpůsobených sportovních aktivitách jsou dostupné na http://www.cesa.vutbr.cz/sport/100-integ.

KOLEJNET

Ze všech pokojů kolejí je možné se připojit na kolejní počítačovou síť (Kolejnet), kterou spravuje Centrum výpočetních a informačních služeb VUT v Brně (CVIS). Kromě připojení k internetu je zde možné využívat e-mailovou schránku, přijímat TV signál v digitální kvalitě, sdílet data, využívat hlasové a textové komunikace (chat), atd.

Připojení do sítě KolejNet je zpoplatněno. Na každých kolejích pracuje nejméně jeden pracovník CVISu jako správce sítě. Jména správců a kontakty na ně jsou zveřejněny na webu Kolejnetu, na vrátnici nebo na nástěnce Kolejnetu.

Služby pro studenty