• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Knihovny

Knihovnicko-informační služby jsou na VUT v Brně poskytovány knihovnami a informačními centry s fakultní působností. Nefakultním součástem zajišťuje tyto služby Ústřední knihovna.
Základní činností je zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního fondu, který knihovny budují na základě požadavků na podporu studijních oborů a  vědeckovýzkumných záměrů fakult.

Mezi další služby poskytované knihovnami můžeme zařadit například

  • informační, poradenské a konzultační služby,
  • rešeršní služby,
  • reprografické služby (kopírování, tisk, vázání dokumentů, ...),
  • elektronické služby (přístupy k elektronickým informačním zdrojům)

Podrobnější popis nabízených služeb naleznete na Portálu knihoven.

Rozsah poskytovaných služeb, otevírací dobu a jiné je vhodné ověřit na stránkách knihoven:

Seznam knihoven VUT v Brně

UK   Ústřední knihovna VUT v Brně
Antonínská 548/1, 601 90  Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FA   Knihovna Fakulty architektury VUT v Brně
Poříčí 5, 639 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FAST   Knihovnické informační centrum FAST
Veveří 95, 602 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FAVU   Knihovna Fakulty výtvarných umění
Údolní 244/53, 602 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FEKT   Areálová knihovna FEKT
Technická 12, 616 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FCH   Knihovna Fakulty chemické VUT v Brně
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FIT   Knihovna Fakulty informačních technologií
Božetěchova 2, 612 66 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FP   Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny
FSI   Areálová knihovna Fakulty strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
informace o knihovně | stránky knihovny