• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Informace k postupu zajištění ubytování na kolejích (KaM) VUT v Brně

Proces podávání žádostí a potvrzování ubytování:

 1. Žádosti se podávají elektronickou cestou, aplikace je přístupná na webu http://www.kam.vutbr.cz/  v anglické verzi – Request for accommodation. Student  vstoupí  do aplikace a po vyplnění  povinných  položek odešle svou žádost o ubytování.
 2. Na dobu výuky v daném akademickém roce potvrzuje referentka studijního oddělení příslušné fakulty, popř.  referentka  jiné  součásti VUT v Brně skutečnost, že daný student přijíždí na VUT v  Brně  v rámci  různých  studijních  programů  (včetně mobilitních  a  kurzu jazyka českého – Institut celoživotního vzdělávání).
 3. V případě volné kapacity následuje potvrzení požadavku na ubytování ze strany KaM (dispečink ubytování studentů = DUS) s nástupem na ubytování, konkrétní kolej a termín úhrady depozitu.
 4. Není-li depozit uhrazen do stanoveného termínu, vyzve pracovnice DUS (e-mailem, který si student uvedl v žádosti o ubytování) žadatele k jeho úhradě a stanoví náhradní termín úhrady, popř. požaduje potvrzení z banky o provedené úhradě.
 5. Pokud ani do náhradního termínu není depozit uhrazen a pracovnice DUS nemá informaci z banky, že daná částka byla převedena na účet KaM, rezervace je zrušena a studentovi a  studijnímu oddělení či jiné součásti (příslušné referentce) je tato informace dána na vědomí e-mailem.
 6. Na vyžádání studenta a po potvrzení studijního oddělení vystaví pracovnice DUS potvrzení o provedené  rezervaci ubytování (k vytisknutí v přiloženém souboru „Potvrzení o ubytování“) a zašle na adresu, kterou si student uvedl buď v objednávce, nebo v korespondenci s KaM.
 7. V den příjezdu na ubytování vyplní student přihlašovací lístek pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP). Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování a uzavření smlouvy o ubytování. Přihlašování cizinců provádíme prostřednictvím telekomunikačního přenosu dat v rozsahu údajů uvedených v domovní knize (odesláním e-mailu na adresu cisrscpp@mvcr.cz, ověřeným elektronickým podpisem).
 8. V případě, že student z nějakého důvodu nenastoupí na plánované ubytování a bylo mu ze strany KaM vystaveno potvrzení o rezervaci, rezervace se ruší a informace
  o zrušení se předává písemně na OAMP.

Zajištění ubytování v době letních prázdnin (červenec a srpen):

 1. Student si e-mailem zašle požadavek na letní ubytování na kolejích VUT v Brně na adresu pavlicova@skm.vutbr.cz nebo michalova@skm.vutbr.cz
 2. Na základě jeho požadavku mu bude provedena rezervace, případně na vyžádání bude vystaveno potvrzení o provedené rezervaci.
 3. Nenastoupí – li student na ubytování do 7 dnů od začátku rezervace a změnu termínu nenahlásí do kanceláře DUS, bude tato rezervace zrušena, bylo-li vystaveno potvrzení o rezervaci, oznámí pracovnice DUS tuto skutečnost na OAMP.
 4. Pokud student na ubytování nastoupí, bude s ním uzavřena smlouva o ubytování, která je pro studenta závazná a plynou z ní veškerá práva ale i povinnosti, zejména včas platit  za   ubytování  do   stanoveného  termínu – podle  ustanovení  čl. III „smlouvy o ubytování“.