• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Zařízení pro handicapované studenty

Všechny fakulty se snaží umožnit studium handicapovaným studentům. Pouze na Chemické fakultě jsou možnosti studia omezené, poněvadž práce v chemické laboratoři vyžaduje dobrý zdravotní stav. Počítačové učebny jsou bezbariérové. Bezbariérový přístup je umožněn na všech fakultách kromě Fakulty výtvarných umění. Studijní podmínky jsou přizpůsobeny individuálním potřebám studentů. Fakulty zavádí individuální plány nabízející spolupráci s lektory v individuálních kurzech. Elektronické učebnice a další multimediální pomůcky jsou k dispozici na většině fakult. Na FEKT mohou studenti sledovat laboratorní výuku z virtuálních laboratoří. Pro studenty FIT byly zřízeny on-line kurzy.  FSI nabízí studentům napojení na počítačovou síť VUT.

ECTS Label

ECTS Label