• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vedení instituce

Rektor

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. dr. h. c. 
Tel: +420 541 145 200
E-mail: rektor@ro.vutbr.cz

Prorektor pro ROZVOJ

Doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Tel: +420 541 145 232
E-mail: prorektor-rozvoj@ro.vutbr.cz

Prorektor pro studium a záležitosti studentů

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Tel: +420 541 145 207
E-mail: prorektor-vzdelavani@ro.vutbr.cz

Prorektor pro tvůrčí rozvoj

Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
Tel: +420 541 145 206
E-mail: prorektor-vyzkum@ro.vutbr.cz

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Tel: +420 541 145 218
prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz

ECTS Label

ECTS Label