• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní oddělení

Kontaktní osoby pro zahr. studenty - zahraniční oddělení fakult:

Fakulta stavební
Bc. Ludmila Zelinková zelinkova.l@fce.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství
Bc. Alena Cupáková cupakova@fme.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních zařízení
JUDr. Jarmila Pončová poncova@feec.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská
Mgr. Eliška Horová horova@vutbr.cz

Fakulta architektury
Mgr. Dita Havlová havlovad@fa.vutbr.cz

Fakulta informačních technologií
Ing. Michaela Studená studena@fit.vutbr.cz

Fakulta výtvarných umění
Mgr. Klára Ergensová, DiS. ergensova@ffa.vutbr.cz

Fakulta chemická 
Mgr. Alena Sýkorová sykorova@fch.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství
Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. eva.kosinova@usi.vutbr.cz

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Ing. Renáta Hritzová renata.hritzova@ceitec.vutbr.cz


Oddělení mobilitních programů rektorátu
Bc. Tomáš Lády    lady@ro.vutbr.cz
Silvie Doubravská  doubravska@ro.vutbr.cz
Ing. Hana Philippi philippi@ro.vutbr.czISC - Mezinárodní studentský klub:
Alžběta Trčková president@isc.vutbr.cz
koordinátor ISC na VUT - zahraniční studenti výměnných studijních programů
více informací viz následující webový odkaz - http://www.isc.vutbr.cz/

ECTS Label

ECTS Label